► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tập huấn nghiệp vụ công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước

Ngày xuất bản: 29/04/2021 2:51:00 CH

 Sáng ngày 29/4/2021, Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thành phố Yên Bái tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, các xã, phường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Ủy viên BTV Thành ủy, Quyền Chủ tịch UBND thành phố dự và chỉ đạo.

 

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Ủy viên BTV Thành ủy, Quyền Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/1/2019; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ 1/7/2020 thay thế Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28-2-2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Đây là hai luật quan trọng được ban hành và triển khai thực hiện đã tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước và có tác động sâu rộng đến nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đặc biệt là các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Trong quá trình thi hành hai luật mới này, cán bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn còn lúng túng, có việc còn hiểu chưa đúng quy định của điều luật. Do đó, để nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị tập huấn nhằm triển khai đến cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, các xã, phường trên địa bàn thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Các đại biểu dự hội nghị

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước bao gồm: Luật bảo vệ bí mật Nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 với những quy định chung, phạm vi phân loại ban hành danh mục bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và các điều khoản thi hành; Luật an ninh mạng; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật; Công văn thông báo về hệ thống danh mục bí mật nhà nước. Trong quá trình được nghe truyền đạt, các học viên còn được nghe phân tích ví dụ cụ thể nhằm giúp cho các học viên nắm chắc hơn nội dung về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Ngay sau lớp tập huấn, các học viên trở về địa phương, cơ quan, đơn vị sớm triển khai quán triệt các nội dung liên quan đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý về công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo nội dung đã được truyền đạt.

 

Kim Thúy - Thanh Nghị (Trung tâm TT-VH thành phố)