► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ khoáng sản; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản

Ngày xuất bản: 13/04/2022 1:38:00 CH

 Sáng ngày 13/4/2022 thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, hòa giải tranh chấp đất đai, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản cho lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tư pháp thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và công chức địa chính xây dựng, địa chính kinh tế các xã, phường.

 

Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian ½ ngày các học viên đã được nghiên cứu và truyền đạt các nội dung cơ bản về Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoảng sản; Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ; Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoảng sản; Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái;  Một số văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.....

Thông qua Hội nghị tập huấn, nhằm giúp cho các cán bộ, công chức của các phòng ban chuyên môn thành phố và các xã, phường nắm vững các quy định về quản lý đất đai, khoáng sản; các quy trình, thủ tục giải quyết, xử lý các vụ việc tranh chấp đất đai. Đồng thời, tiếp tục đề xuất các giải pháp khả thi, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn nhất là trong việc vận dụng, áp dụng các quy định pháp luật mới trong xử lý các vi phạm về lĩnh vực đất đai, khoáng sản. Qua đó góp phần tích cực vào việc nâng cao công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, đất đai. Kịp thời phát hiện ngăn chăn các hành vi vi phạm khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)