► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tăng cường chỉ đạo công tác phát triển đảng viên

Ngày xuất bản: 27/06/2021 9:30:00 CH

 Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố luôn quan tâm chỉ đạo sát sao công tác bồi dưỡng, kết nạp và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và là một chỉ tiêu quan trọng trong nghị quyết các kỳ đại hội đảng bộ, chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo tổ chức 12 lớp bồi dưỡng cho 785 quần chúng ưu tú và kết nạp được 750 đảng viên, hằng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt trên 87%. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức được thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

 

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2021

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên, đồng thời nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng; ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy đã thường xuyên quán triệt các cấp ủy trực thuộc hằng tháng quan tâm lãnh đạo rà soát nguồn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng viên. Đồng thời giao cụ thể chỉ tiêu cho các tổ chức đảng và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy phụ trách các tổ chức đảng phải có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.

Với các giải pháp đồng bộ và sự chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy, nhiều tổ chức đảng đã chủ động khảo sát nguồn, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Trong 6 tháng đầu năm, một số tổ chức đảng đã hoàn thành 50% chỉ tiêu kế hoạch, tiêu biểu là Đảng bộ phường Nguyễn Phúc, Đảng bộ cơ quan Chính quyền thành phố, Chi bộ Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Yên Bái đã hoàn thành 100% kế hoạch giao. Trung tâm chính trị thành phố Yên Bái đã mở 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 120 quần chúng ưu tú.

 

Lãnh đạo Thành ủy trao thưởng cho các học viên xuất sắc của lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2021

Tuy nhiên, việc tạo nguồn phát triển đảng hiện nay đang gặp khó khăn, một số đảng bộ cơ sở không phát triển được đảng viên nào; có đơn vị số lượng phát triển đảng thấp và có đảng viên xin ra khỏi đảng hoặc bị xóa tên; một số chi, đảng bộ cơ quan 100% cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên nên không có nguồn đe phát triển. Bên cạnh đó, một số người lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp và lao động tự do ở tại các địa phương có đủ tiêu chuẩn, điều kiện song chưa muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm, đồng thời thực hiện tốt Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 24/6/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, ngày 25/6/2021 Thành ủy Yên Bái đã tổ chức hội nghị bàn chuyên đề về công tác phát triển đảng viên; theo đó chỉ đạo rà soát bổ sung mục tiêu phấn đấu kết nạp từ 146 đảng viên lên 166 đảng viên, trong đó phấn đấu 32 đảng viên được kết nạp trong các doanh nghiệp. Việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng làm tăng thêm nguồn sinh lực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Do vậy, Thành ủy chỉ đạo trong thời gian tới, Trung tâm chính trị thành phố Yên Bái và cấp ủy các cơ sở tiếp tục rà soát, phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú để tạo nguồn đảm bảo phát triển đảng viên theo kế hoạch giao.  

 

Hà Sinh - Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái