► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Sức lan tỏa từ học tập và làm theo Bác

Ngày xuất bản: 18/05/2021 10:33:00 SA

 Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2020, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thành phố Yên Bái đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Góp phần từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm nhuần trong đời sống xã hội.

 

Học tập làm theo Bác gần dân sát dân, Công an xã Tuy Lộc thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình dư luận xã hội

Xác định việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến là một nội dung quan trọng trong thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2016-2021, Thành ủy Yên Bái đã ban hành triển khai kế hoạch thực hiện các mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác. Các chi, đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn các mô hình, điển hình bằng nhiều hình thức và có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo triển khai, tuyên truyền xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến. Trong hai năm 2019-2020, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã xây dựng được 252 mô hình tập thể và 157 gương cá nhân điển hình, tiên tiến học tập và làm theo Bác. Trong đó có nhiều mô hình nổi bật đã làm thay đổi cảnh quan môi trường thành phố theo hướng văn minh đô thị; mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng sản phẩm OCOP; mô hình thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí; mô hình nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,… Thành ủy Yên Bái cũng đã lựa chọn hình thức tuyên truyền mới đó là tổ chức cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái” thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia cuộc thi. Góp phần tạo sự lan tỏa trong học tập, làm theo Bác và sớm đưa nghị quyết của Đảng các cấp vào cuộc sống. Nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo và được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hành động thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Điển hình tại Đảng bộ phường Minh Tân, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy đã gắn công tác lãnh, chỉ đạo nội dung Chỉ thị với nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức đoàn thể. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chính sách phát triển kinh tế, chế độ khuyến khích, ưu đãi trong sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ. Qua đó, nhân dân tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ở Đảng bộ phường Minh Tân đã tạo được nhiều chuyển biến mạnh mẽ, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ đã có 01 tập thể được biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh; 02 tập thể, 01 cá nhân được biểu dương, khen thưởng cấp thành phố; 05 tập thể, 05 cá nhân được biểu dương, khen thưởng cấp phường có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời biểu dương, khen thưởng 13 tập thể, 18 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.

Bám sát kế hoạch toàn khóa và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy, việc học tập và làm theo Bác được Thành Đoàn Yên Bái đã gắn với các hoạt động chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Đến nay, Thành Đoàn có 8 mô hình thanh niên thực hiện Chỉ thị tiêu biểu như: mô hình Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị; mô hình Sổ Nhật ký làm theo lời Bác; mô hình chi đoàn vững mạnh, chi đoàn kiểu mẫu;... Nổi bật trong học tập và làm theo Bác đó là Thành Đoàn Yên Bái đã tăng cường tuyên truyền các chương trình đề án, dự án của tỉnh, thành phố về hỗ trợ phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tới đoàn viên thanh niên. Phối hợp với phòng kinh tế thành phố thành lập mới 33 tổ hợp tác do thanh niên làm nòng cốt. Toàn thành phố có 50 hộ gia đình đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ. Nhiều mô hình dự án chăn nuôi, trồng trọt phát triển tiểu thủ công nghiệp do đoàn viên thanh niên cho thu nhập cao, tạo được việc làm cho thanh niên tại địa phương với mức thu nhập bình quân từ 3,5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Thành Đoàn còn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, các đoàn thể thành phố làm tốt công tác quản lý nguồn vốn vay ủy thác ngân hàng chính sách với dư nợ đến nay trên 6 tỷ đồng cho thanh niên các xã, phường vay phát triển kinh tế gia đình.

Giai đoạn 2021-2023, Thành ủy tiếp tục tuyên truyền nhân rộng nhiều mô hình học tập và làm theo Bác đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Với 97 mô hình tập thể và 103 gương cá nhân điển hình tiên tiến đã được đăng ký. Trong đó, đối với mô hình tập thể có 29 đơn vị đăng ký xây dựngTổ chức cơ sở đảng điển hình tiên tiến”, 3 đơn vị xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, 12 đơn vị Điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, 9 đơn vị xây dựng điển hình tiên tiến trong sản xuất - kinh doanh, 7 đơn vị xây dựng điển hình tiên tiến trong xây dựng đô thị văn minh, 16 đơn vị xây dựng điển hình tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 3 đơn vị xây dựng điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, 3 đơn vị xây dựng điển hình tiên tiến trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh 11 đơn vị xây dựng điển hình tiên tiến trong tổ chức hội, đoàn thể và 4 đơn vị xây dựng điển hình tiên tiến trong khối cơ quan, đơn vị. Đối với gương cá nhân điển hình tiên tiến có 103 người đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Hà Thị Sinh - Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành thành phố Yên Bái cho biết: Trên cơ sở các mô hình tập thể và gương cá nhân điển hình, tiên tiến học tập và làm theo Bác đã đăng ký trong giai đoạn 2021-2023, Đảng bộ thành phố Yên Bái sẽ lựa chọn 32 tập thể và 15 cá nhân để đăng ký danh sách mô hình, điển hình cấp thành phố theo số lượng và nhóm lĩnh vực tỉnh giao. Đồng thời tiếp tục tăng cường lãnh đạo quyết liệt việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến để tạo sự lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ. Góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân quyết tâm cùng Đảng bộ thực hiện xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II “xanh, bản sắc, hạnh phúc”.

 

Kim Thúy - Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái

Tin khác

 • Thành phố Yên Bái: Thăm, chúc mừng Báo Yên Bái, Sở Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
 • Đảng uỷ Quân sự thành phố ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng và công tác Xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2023
 • Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 131
 • Chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” tại xã Văn Phú
 • Thành phố Yên Bái tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình chuyển đổi số tiêu biểu tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 • Thành ủy Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức công tác xây dựng Đảng, kết hợp triển khai khảo sát, đánh giá chất lượng đội ngũ Bí thư, Phó bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc năm 2023
 • Đảng bộ phường Nguyễn thái Học tổ chức Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn quy trình sinh hoạt chi bộ truyền thống, kết hợp sử dụng nền tảng Sổ tay đảng viên điện tử
 • Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại phường Yên Ninh
 • Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn
 • Thành phố Yên Bái - 100% dịch vụ công đạt đúng và trước thời hạn
 • 151-160 of 2225<  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  >