► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân trên địa bàn thành phố Yên Bái

Ngày xuất bản: 10/05/2023 10:29:00 SA

Sáng ngày 10/5/2023, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện Thành phố, Viettel Yên Bái tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn thành phố Yên Bái với chủ đề: “Đồng hành cùng BHXH vì cuộc sống chất lượng hơn”. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh, một số phòng, ban, đơn vị thành phố, lãnh đạo Bưu điện thành phố, Viettel Yên Bái.

 

Toàn cảnh buổi Lễ ra quân

Với mục tiêu phấn đấu trong đợt ra quân lần này trên địa bàn thành phố Yên Bái sẽ vận động 60 người tham gia BHXH tự nguyện; 90 người tham gia BHYT hộ gia đình; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện thành phố Yên Bái, Vietel Yên Bái trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để gia tăng người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao 2023. BHXH, BHYT là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia nhằm đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, ổn định cuộc sống nhân dân, thể hiện tính nhân văn của Nhà nước ta.

 

Lãnh đạo BHXH tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ ra quân, ông Nguyễn Quang Trung - Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh: Lễ ra quân nhằm thông tin, truyền thông các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; truyền thông những điểm mới của chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; truyền thông chuyên sâu về sự cần thiết, ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách chế độ BHXH. Đồng thời, truyền thông về công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; dự thảo nội dung sửa đổi Luật BHXH, BHYT; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch bao phủ BHXH, BHYT đã đề ra tại Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 17/04/2023 của UBND thành phố Yên Bái về việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Thành phố Yên Bái; Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. BHXH tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị truyền thông, vận động trực tiếp đối với nhóm chủ thể là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, chú trọng đến các nhóm chủ thể tiềm năng, về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, những rủi ro khi không tham gia BHXH, BHYT, từ đó thay đổi nhận thức, hành động và thói quen của người dân, chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. Đồng thời, truyền thông đến nhóm người lao động dừng tham gia BHXH bắt buộc đang bảo lưu thời gian để tư vấn, vận động người lao động không nhận BHXH một lần, tiếp tục chuyển sang tham gia BHXH tự nguyện; Nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

 

Các đơn vị tham gia đều thể hiện quyết tâm trong buổi lễ ra quân tuyên truyền

Ngay sau lễ phát động, BHXH tỉnh, Bưu điện thành phố Yên Bái và Viettel Yên Bái đã chia thành các nhóm tuyên truyền trực tiếp tư vấn, vận động người dân trên địa bàn Thành phố tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

 

Tuyền truyền tới các tiểu thương tại chợ ga Yên Bái

 

 

Lê Hương - Đức Minh