► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm

Ngày xuất bản: 20/04/2021 8:26:00 SA

 Bước vào thực hiện công tác thu ngân sách năm 2021, thành phố Yên Bái tiếp tục phải đối mặt với  không ít khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 và nhiều yếu tố khách quan tác động đến tiến độ và các nguồn thu. Do đó, ngay từ những ngày đầu năm, ngành chuyên môn đã chủ động tham mưu với thành phố sớm giao kế hoạch đến các đơn vị và đề ra các giải pháp quản lý, khai thác các nguồn thu trên địa bàn.

 

Cán bộ đội Thuế số 1 trao đổi nghiệp vụ

Để  thực hiện nhiệm vụ thu 628,8 tỷ đồng ngân sách theo pháp lệnh, bao gồm thuế và phí 428,8 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 200 tỷ đồng, thành phố Yên Bái đã và đang đối mặt với không ít khó khăn do trong những tháng đầu năm tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp. Mặt khác, dự toán thu NQD luôn giao cao hơn so với thực tế phát sinh trong khi số doanh nghiệp phát sinh số thuế phải nộp chỉ chiếm 60% trên tổng số doanh nghiệp thành phố quản lý. Một số chính sách thuế có sự thay đổi cũng tác động không nhỏ đến nguồn thu. Ngay như lệ phí trước bạ từ đất và các loại phương tiện, từ đầu năm đến nay thị trường chuyển nhượng bất động sản trầm lắng. Đối với phương tiện xe ô tô có chiều hướng giảm xuống so với năm 2020 do từ năm 2021 Chính phủ tiếp tục thực hiện 100% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước nên số thu lệ phí trước bạ cũng không cao…

Trước thực tế trên, Chi Cục thuế thành phố đã chủ động tham mưu với thành phố sớm giao kế hoạch đến các đơn vị; thực hiện phân kỳ nguồn thu gắn với các giải pháp cụ thể. Đồng thời, việc nuôi dưỡng, khai thác, quản lý tốt nguồn thu và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế vẫn là một trong những giải pháp được Chi cục thuế thành phố áp dụng thường xuyên. Trong đó, ngay từ giữa tháng 1/2021, Chi cục thuế thành phố đã tổ chức chương trình "hỗ trợ quyết toán các loại thuế". Tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế kê khai nộp thuế điện tử bằng nhiều hình thức nhằm phấn đấu đạt tỷ lệ nộp thuế điện tử đảm bảo 03 tiêu chí gồm số doanh nghiệp đăng ký tại các Ngân hàng thương mại, số chứng từ giao dịch và số tiền nộp thuế điện tử theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế. Và một trong những giải pháp để bù vào khoản thiếu hụt từ lĩnh vực NQD do tác động của dịch Covid- 19 là tập trung khai thác các nguồn thu từ đất, thuế bao thầu xây dựng, truy thu các khoản thuế nợ đọng qua bên thứ ba; khai thác thuế thu nhập cá nhân từ bất động sản. Đặc biệt là công tác chống thất thu ngân sách, thu nợ đọng...Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng đồng hành cùng ngành thuế nỗ lực đóng góp nghĩa vụ với ngân sách nhà nước trên cơ sở đi đôi với việc SXKD đạt lợi nhuận, thì việc tích cực đóng góp nghĩa vụ với ngân sách nhà nước cũng là một trong những nhiệm vụ của doanh nghiệp. Ông Trần Quốc Toản- Chi cục trưởng chi cục thuế thành phố Yên Bái: Chi cục Thuế thành phố đã và đang tăng cường khai thác tốt nguồn thu, thanh tra, kiểm tra, chống thất thu và thu hồi nợ đọng… Chủ động phối hợp rà soát, nắm bắt  đánh giá những tác động của dịch bệnh đến số thu ngân sách và có giải pháp khai thác nguồn thu sát với tình hình thực tế. Giao chỉ tiêu kế hoạch đến từng cán bộ, đội thuế để thu đạt hiệu quả cao; xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra, nắm bắt tình hình SXKD của các hộ, đơn vị, doanh nghiệp để xem xét việc kê khai, chấp hành chính sách thuế; hướng dẫn kê khai, tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo chính sách, pháp luật; tăng cường đối chiếu nợ thuế, phân loại, đôn đốc, xử lý nợ. Phối hợp chặt chẽ chính quyền cơ sở và các đơn vị, phòng ban có liên quan trong công tác thu ngân sách.

Đối với khối  xã, phường được giao thu 125 tỷ đồng tiền ngân sách, trong đó việc phân bổ nguồn thu cho các đơn vị phường xã trên địa bàn đảm bảo phù hợp với khả năng tăng trưởng kinh tế của địa phương. Theo đó, 3 đội quản lý thu thuế liên xã, phường trên địa bàn cũng chủ động tham mưu với chính quyền cơ sở triển khai nhiều biện pháp chỉ đạo quản lý, khai thác các nguồn thu. Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng nguồn thu, từng địa bàn. Qua đó xác định các nguồn thu còn tiềm năng để đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả. Chính quyền cơ sở cũng tích cực phối hợp với ngành chuyên môn và các đơn vị, phòng ban có liên quan của thành phố khai thác các nguồn thu có khả năng tăng thu ngân sách, đặc biệt chú trọng các nguồn thu như giao đất, thuê đất và các khoản thu ngoài quốc doanh phát sinh trên địa bàn. Ông Nguyễn Minh Hải - Chủ tịch UBND xã Âu Lâu: Năm 2021, đơn vị chúng tôi được giao thu 5,550 tỷ đồng tiền ngân sách, trong đó thu phí và thuế 2,850 tỷ đồng, thu từ tiền giao đất 2,7 tỷ đồng. So với một số đơn vị xã, phường thì chỉ tiêu giao không cao, nhưng trên thực tế để đạt được số thu này cũng gặp không ít khó khăn do trên địa bàn người dân chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông, lâm, nghiệp. Số cơ sở, cá nhân hoạt động SXKD ít và chủ yếu nhỏ lẻ. Các quỹ đất dân cư hạn chế, ít phát sinh hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất đai. Tuy nhiên, ngay khi nhận được kế hoạch giao, chúng tôi đã chủ động phối hợp với đội quản lý thu thuế liên xã, phường rà soát và phân kỳ nguồn thu. Quản lý chặt chẽ các hộ, cá nhân kinh doanh; hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân để thu thuế bao thầu, các khoản phí. Tạo điều kiện và tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các nghĩa vụ tài chính khi có hoạt động mua bán, sang nhượng, hợp pháp hóa đất đai để tăng thu cho ngân sách. Ông Nguyễn Trung Nam-Phụ trách Đội quản lý thuế liên xã, phường số 1- Chi cục thuế Tp Yên Bái: Đội thuế số 1 phụ trách 6 địa bàn xã, phường và các hộ kinh doanh tại chợ Yên Bái. Năm 2021, đội được giao quản lý và thu gần 30 tỷ đồng tiền ngân sách, trong khi đó địa bàn rộng, lực lượng mỏng. Đòi hỏi chúng tôi phải chủ động tham mưu và phối hợp chặt chẽ với Chính quyền cơ sở có biện pháp quyết liệt trong công tác quản lý, khai thác các nguồn thu. Trong đó, quản lý chặt chẽ các hộ kinh doanh, nhất là các hộ mới phát sinh để đưa vào quản lý. Điều chỉnh kịp thời doanh thu tính thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh đảm bảo sát với điều kiện thực tế….

Có thể nói, năm 2021 vẫn được dự báo là năm nhiều sóng gió tiếp tục “đè nặng” lên nền kinh tế, SXKD tiếp tục phải hứng chịu những thách thức mới. Trong khi đó, nhiệm vụ thu ngân sách đối với thành phố hết sức nặng nề. Nhưng, với quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ những ngày đầu, quý đầu của năm, ngay trong  tháng 1/ 2021, Chi cục thuế thành phố đã thực hiện rà soát lập bộ, triển khai thu phí Môn bài, thuế phát sinh phải nộp trong tháng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công tác kiểm tra thuế theo quy định và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở trong công tác thu ngân sách. Nhờ đó, đến hết tháng 3, thành phố Yên Bái đã thực hiện thu gần 172 tỷ đồng tiền ngân sách, bằng 27% dự toán tỉnh giao. Trong đó khối doanh nghiệp Quốc doanh thu được gần 18 tỷ đồng, thu NQD đạt gần 60 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân trên 20 tỷ đồng, thu tiền giao đất trên 45 tỷ đồng…Khối xã, phường cũng thu đạt gần 37,6 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch năm.

 

Minh Chín - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)