► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phường Yên Ninh tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13

Ngày xuất bản: 16/04/2021 1:41:00 CH

 Sáng ngày 16/4/2021, Đảng bộ phường Yên Ninh tổ chức khai mạc đợt nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tới toàn thể Đảng viên ở các chi bộ trực thuộc.

 

 

Quang cảnh hội nghị

Phường Yên Ninh hiện có 963 Đảng viên, hiện đang sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc. Trong 2 ngày 16-17/4/2021, phường Yên Ninh tổ chức cho 100% Đảng viên được học tập. Mục đích của việc nghiên cứu, quán triệt lần này là để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên. Nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trên địa bàn Phường đều được quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

 

Các đại biểu dự hội nghị

Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng chương trình hành động của cấp ủy. Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác. Nhất là việc chuẩn bị, tổ chức tốt ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp được diễn ra. Gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái