► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phường Nguyễn Phúc tổ chức ra quân khơi thông dòng chảy

Ngày xuất bản: 29/05/2022 11:00:00 SA

 Sáng ngày 29/5/2022, phường Nguyễn Phúc tổ chức ra quân khơi thông dòng chảy chống ngập úng trên địa bàn.

 

Lực lượng dân quân tham gia khơi thông dòng chảy

Lực lượng tham gia ra quân khơi thông dòng chảy chống ngập úng trên địa bàn phường Nguyễn Phúc lần này gồm trên 200 người, Bao gồm: Cán bộ, công chức, lực lượng dân quân phường và bà con nhân dân ở các tổ dân phố. Lực lượng ra quân tại 6 khu vực có dòng chảy trên địa bàn Phường. Bao gồm: Khu vực ngòi Thuỷ Lợi thuộc tổ dân phố Phúc Xuân với nhiệm vụ là chặt hạ, thu dọn toàn bộ cây cối, hoa màu hai bên bờ suối có ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy từ khu vực Cầu tổ 37 cũ đến cửa ngòi giáp sông Hồng. Lực lượng xung kích của tổ dân phố: 10 người, nhân dân trong tổ có 20 người, thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN phường. Tại khu vực cống Tỉnh uỷ cũ, các lực lượng tham gia có nhiệm vụ khơi thông, dọn cây cối, hoa màu, vật cản của dòng chảy và cửa cống phía thượng lưu. Lực lượng tham gia gồm có: Nhân dân các tổ dân phố Phúc Yên, Phúc Tân phối hợp huy động cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn để tổ chức làm. Lực lượng xung kích của mỗi tổ dân phố 10 người, nhân dân của mỗi tổ dân phố 10 người, lực lượng Dân quân phường 07 người, lực lượng Bảo vệ dân phố 05 người và thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN phường. Khu vực cống, rãnh cổng trưởng Nguyễn Du thuộc tổ dân phố Phúc An tiến hành khơi thông dòng chảy, thu gom rác khu vực cống, rãnh cổng trường Nguyễn Du, với lực lượng xung kích của tổ dân phố có 10 người, nhân dân trong tổ 15 người và thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN phường. Tại Khu vực thượng lưu Cống Cường Lỗ tổ chức phát quang cây cối, thu dọn cỏ, rác, khơi thông dòng chảy và các vật cản khu vực miệng cống, với lực lượng xung kích của tổ dân phố là 10 người, nhân dân trong tổ 20 người và thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN phường.

 

Nhân dân các tổ dân phố phối hợp thực hiện khơi thông dòng chảy

 Khu vực dòng chảy thuộc tổ dân phố Phúc Sơn tiến hành khơi thông dòng chảy, phát quang cây cối, hoa màu hai bên rãnh nước, thu dọn cỏ, rác và các vật cản khu vực miệng cống thuộc tổ 26 cũ. Lực lượng tổ dân phố Phúc Sơn, Phúc Thọ phối hợp huy động cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn để tổ chức lao động. Trong đó lực lượng xung kích của mỗi tổ dân phố là 10 người, nhân dân của mỗi tổ dân phố là 10 người và thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN phường. Đối với khu vực 02 cống qua đường sắt thuộc tổ dân phố Phúc Thọ tổ chức khơi thông, thu dọn cây cối, cỏ, rác và các vật gây cản chở dòng chảy phía trước, trong và hai bên cống . Lực lượng tham gia có lực lượng xung kích của tổ dân phố 05 người, nhân dân trong tổ 10 người và thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN phường. Các lực lượng tham gia lao động đều đặt dưới sự chỉ huy, điều hành, chỉ đạo của Chủ tịch UBND phường và các đồng chí được giao phụ trách chung ở các khu vực được phân công.

 

Các lực lượng tham gia lao động đã tiến hành khơi thông, giải toả toàn bộ cỏ, rác, cây cối, hoa màu, các công trình xây dựng, vật kiến trúc lấn chiếm hành lang sông, Dòng chảy đã được khơi thông

 suối, cầu, cống và các rãnh thoát nước. Đồng thời, tuyên truyền, vận động mọi gia đình, mọi tổ chức, cá nhân tự chặt hạ cây cối, tháo dỡ công trình lấn chiếm. Đồng thời kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp chây ì, chống đối không thực hiện. Các gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện. Cỏ, rác, cây cối, vật liệu xây dựng khi khơi thông, giải toả được thu dọn ra khỏi phạm vi hành lang cầu, cống, lòng suối, dòng chảy, rãnh thoát nước. Thông qua hoạt động này nhằm đảm bảo hành lang, dòng chảy thông thoáng, không gây ách tắc, ngập úng trong mùa mưa bão. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép các công trình, vật kiến trúc trong hành lang sông, suối, cống rãnh gây ách tắc dòng chảy. Sau tổ chức ra quân, phường Nguyễn Phúc bàn giao cho các tổ dân phố quản lý, đảm bảo dòng chảy thông thoáng, phòng chống úng ngập khi mùa mưa lũ đang đến gần.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái