► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phường Nguyễn Phúc thành lập Tổ tuyên truyền, hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến

Ngày xuất bản: 20/12/2022 8:01:00 CH

Chiều ngày 20/12/2022, phường Nguyễn Phúc tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 của Chính phủ.

 

Quang cảnh Lễ ra mắt Tổ tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến

Tổ tuyên truyền, hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến phường Nguyễn Phúc gồm 8 thành phần cơ bản. Bao gồm: Lãnh đạo UBND phường là tổ trưởng, trưởng công an phường là tổ phó, thành viên là Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công chức Văn phòng - Thống kê, Công chức Văn hóa - Xã hội, các ông bà tổ trưởng các tổ dân phố. Ngoài ra còn mời tham gia tổ tuyên truyền, hướng dẫn này 6 thành phần khác, bao gồm: Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng các đoàn thể phường và các ông, bà bí thư chi bộ các tổ dân phố. Triển khai có hiệu quả mô hình dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo thói quen, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước qua cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh Yên Bái.

 

Thành viên Tổ tuyên truyền giới thiệu các nội dung công khai về công tác chuyển đổi số

Tổ tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến này có nhiệm vụ là tuyên truyền về lợi ích của Đề án 06, những tiện ích mang lại cho người dân, tổ chức trong công tác triển khai dịch vụ công. Hiệu quả từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với người dân, doanh nghiệp, như: hạn chế đi lại; không phải chờ đợi, xếp hàng; tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí; thực hiện mọi lúc, mọi nơi; tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Tham mưu giúp UBND Phường trong công tác tuyên truyền, phổ biến kế hoạch, quy chế hoạt động mô hình Dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn, hỗ trợ công dân tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, nộp các hồ sơ trực tuyến khi giao dịch các thủ tục hành chính. Yêu cầu đặt ra là phải phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06, Tổ chuyển đổi số của phường, tổ chuyển đổi số cộng đồng các tổ dân phố là hạt nhân trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công, chuyển đổi số, bảo đảm trên địa bàn phường được bố trí địa điểm giúp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Phường Nguyễn Phúc bố trí địa điểm là Bộ phận phục vụ hành chính công để xây dựng mô hình. Đồng thời tận dụng hạ tầng sẵn có gắn với địa bàn cơ sở của người dân được hưởng những tiện ích từ dịch vụ công trực tuyến. Đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, an ninh, an toàn thông tin trong quá trình triển khai, thực hiện. Phạm vi triển khai tại UBND phường và tại các tổ dân phố trên địa bàn. Việc triển khai tại các tổ dân phố để đảm bảo người dân sinh sống trên địa bàn tham gia vào dịch vụ công trực tuyến thông qua các địa điểm sinh hoạt cộng đồng và hưởng các tiện ích từ mô hình dịch vụ công trực tuyến.

 

Thành viên Tổ tuyên truyền hướng dẫn nhân dân các nội dung công khai về công tác chuyển đổi số

Ngay sau lễ ra mắt, các thành viên tổ tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến phường Nguyễn Phúc theo Đề án 06 của Chính phủ đã bắt tay vào hoạt động, hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp các hoạt động có liên quan đến công tác chuyển đổi số trên địa bàn.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái