► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phường Minh Tân triển khai xây dựng Chi bộ kiểu mẫu

Ngày xuất bản: 22/01/2021 3:31:00 CH

 Chiều ngày 21/01/2021, Đảng ủy phường Minh Tân tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Chi bộ kiểu mẫu.

 

Quang cảnh hội nghị

Phường Minh Tân đề ra mục tiêu xây dựng chi bộ kiểu mẫu nhằm đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm hạt nhân tiêu biểu để nhân rộng trong Đảng bộ phường. Phấn đấu năm 2021 có 30% chi bộ trực thuộc đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu; có 20% các chi bộ trực thuộc hoàn thành xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Hàng năm có 20% các chi bộ trực thuộc đạt các tiêu chí về xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Việc tổ chức hoạt động của chi bộ vẫn dựa trên các quy định chung của Đảng về sinh hoạt chi bộ; đồng thời thực hiện 13 nhiệm vụ theo Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái.

Thông qua việc triển khai xây dựng Chi bộ kiểu mẫu để tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, sâu sắc các nội dung của Quy định để các cấp ủy  và đảng viên trong toàn đảng bộ nắm rõ các nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy định số 01-QĐ/TU của Thành ủy Yên Bái về việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu thuộc Đảng bộ thành phố Yên Bái. Đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu các cấp ủy để Quy định được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Qua đó phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu của mỗi cán bộ, đảng viên; truyền thống đoàn kết của các chi bộ trong việc thực hiện Quy định để góp phần xây dựng chi bộ sớm trở thành chi bộ kiểu mẫu.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái