► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phường Minh Tân đại biểu tái cử chiếm 42,8%

Ngày xuất bản: 12/06/2021 7:22:00 SA

 Công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 trên địa bàn phường Minh Tân đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt là kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường Minh Tân đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ của người trúng cử, với 21 đại biểu.

 

Đồng chí Nghiêm Thị Lan - Bí thư Đảng ủy phường trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Trong đó: Nữ là 9 người, đạt 42,8%, đại biểu là dân tộc thiểu số có 1 người đạt 4,7%. Đại biểu trẻ tuổi là 9 người, đạt 42,8%. Người ngoài Đảng có 2 người, đạt 9,5%. Đại biểu tái cử là 9 người, chiếm 42,8%. Tỷ lệ theo thành phần có địa biểu thuộc cơ quan Đảng là 2 người, chiếm 9,5%, địa biểu khối chính quyền có 4 người, chiếm 19%, khối MTTQ và các đoàn thể có 4 người, chiếm 19%. Đại biểu khối lực lượng vũ trang có 2 người, chiếm 9,5%. Đại biểu ở đơn vị sự nghiệp là 2 người, chiếm 9,5%. Đại biểu ở các tổ dân phố có 7 người, chiếm 33,33%. Đại biểu trúng cử đạt tỷ lệ phiếu cao nhất là 97,8%. Đại biểu trúng cử đạt tỷ lệ phiếu thấp nhất là 83,65%. Về trình độ chuyên môn: Trên Đại học có 2 người, chiếm 9,5%, trình độ Đại học có 15 người, chiếm 71,4%, trình độ dưới Đại học có 4 người, chiếm 19%. Về Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp có 3 người, chiếm 14,2%, trình độ Trung cấp có 14 người, chiếm 66,7%.

 

Đồng chí Trần Thị Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Có thể thấy, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Minh Tân đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, kỷ cương, đúng luật, an toàn. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn, ngày hội toàn dân xây dựng nhà nước, xây dựng chính quyền. Cuộc bầu cử đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều phương diện, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ sâu rộng, tạo được sự đồng thuận trong mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Nhà nước. Kết quả cuộc bầu cử đã bầu đủ số lượng đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Các đại biểu được bầu là những đại biểu thực sự xứng đáng đại diện cho ý trí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước và chính quyền địa phương. Trong công tác tổ chức bầu cử, các ban bầu cử, tổ bầu cử đã nêu cao tính chủ động, tự giác khắc phục khó khăn, nhất là tình hình phức tạp do dịch bệnh Covid-19, đã phát huy sự nhiệt tình và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bầu cử.

 

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Với những kết quả đã đạt được, phường Minh Tân có 1 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, thành phố Yên Bái tặng giấy khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân, phường Minh Tân khen thưởng 11 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

                                                             

Tin, ảnh: Minh Văn