► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phường Hồng Hà: Hồ sơ được giải quyết trực tuyến mức độ 3 đạt 91%

Ngày xuất bản: 27/10/2021 9:05:00 CH

  

Cán bộ Bộ phận PVHCC tiếp nhận, giải quyết công việc của công dân

9 tháng đầu năm 2021, phường Hồng Hà tiếp nhận tổng số trên 3.500 hồ sơ. Trong đó lĩnh vực hộ tịch 326; Lĩnh vực bảo trợ xã hội 24 hồ sơ; lĩnh vực quân sự 38; tiếp công dân 1 hồ sơ và lĩnh vực chứng thực 3.180. Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 3567, đạt 99,8%. Trong đó hồ sơ đã giải quyết trả trước hạn 3.536 hồ sơ, chiếm 99,2% và đúng hạn 31 hồ sơ, bằng 0,8%, không có hồ sơ trả chậm so với quy định. Hồ sơ được giải quyết trực tuyến mức độ 3 đạt 145 hồ sơ, chiếm 91% và đạt 151% so với kế hoạch giao, mức độ 4 đạt 83 hồ sơ, chiếm 94%, đạt 188% so với kế hoạch giao. Phường đã hoàn thành lập danh sách điều tra xã hội học để xác định chỉ số cài cách hành chính năm 2020. Hoàn thành báo cáo tổng kết 8 năm thực hiên Nghị định 81, Nghị định 111 của Chính phủ. Đồng thời xây dựng kế hoạch duy trì cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO năm 2021. Xây dựng kế hoạch siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức phường; Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền. Và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Phường Hồng Hà cũng đã hoàn thành báo cáo đánh giá rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái