► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phường Đồng Tâm: Hướng dẫn, xây dựng Chi bộ, tổ dân phố kiểu mẫu

Ngày xuất bản: 04/07/2021 7:24:00 SA

 Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ, phường Đồng Tâm xây dựng kế hoạch và hướng dẫn xây dựng chi bộ, tổ dân phố kiểu mẫu.

 

Quang cảnh hội nghị

Nguyên tắc thực hiện của Chi bộ, tổ dân phố kiểu mẫu là chi bộ, tổ dân phố hoạt động dựa trên các quy định chung của Đảng về sinh hoạt chi bộ, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ phù hợp với từng loại hình chi bộ theo quy định của Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái; Đảng ủy phường Đồng Tâm. Hoạt động của chi bộ, tổ dân phố kiểu mẫu, gắn với các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy phường và sát với tình hình thực tế của cơ quan đơn vị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Đồng thời lồng ghép gắn với các mục tiêu phong trào tiêu biểu của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đối với việc xây dựng chi bộ tổ dân phố kiểu mẫu có 13 nội dung cơ bản. Trong đó tập trung vào các nội dung là đảm bảo luôn có 100% đảng viên họp chi bộ, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, không tính số đảng viên được miễn sinh hoạt hoặc vắng họp có báo cáo theo quy định. Không có trường hợp đảng viên đi làm ăn xa mà không liên lạc với chi bộ, không xin phép miễn sinh hoạt Đảng có thời hạn. 100 % đảng viên được đánh giá chất lượng cuối năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

 

Đại diện Chi bộ Công an phường phát biểu ý kiến tham luận

Việc tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 12, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề đảm bảo theo quy định sinh hoạt định kỳ 1 lần / tháng; sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 1 lần. 100 % các buổi sinh hoạt chi bộ được xếp loại 1, đạt từ 98 điểm trở lên theo bảng tiêu chí, đánh giá chấm điểm đối với sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo Quy định số 11, ngày 22/6/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái. 100% hộ gia đình đảng viên gương mẫu thực hiện tốt các nội dung phường văn minh đô thị và những quy định của địa phương; không có gia đình đảng viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. 100% đảng viên chấp hành nghiêm Nghị quyết chi bộ; 100 % hộ gia đình đảng viên của chi bộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” hằng năm.

 

Đại diện Chi bộ tổ dân phố phát biểu ý kiến tham luận

Đối với các chi bộ sự nghiệp, Công an và doanh nghiệp, 100% các chỉ tiêu nghị quyết chi bộ đề ra hằng năm đều đạt và vượt. 100 % đảng viên được đánh giá chất lượng cuối năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 100 % hộ gia đình đoàn viên gương mẫu thực hiện tốt các quy định của địa phương và đạt danh hiệu gia đình văn hóa thực hiện nghiêm túc Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Mức độ hài lòng của nhân dân đối với tinh thần, thái độ phục vụ của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thi hành công vụ đạt 100%.

Trên cơ sở thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng ủy phường Đồng Tâm đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp tổ chức thực hiện, với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ Hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm.

 

Thanh Nghị -  Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái