► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 9/2021

Ngày xuất bản: 14/09/2021 2:19:00 CH

 Sáng ngày 14/9/2021, UBND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021.Thông qua dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

 

Phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 9/2021

Mặc dù dịch bệnh Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng với nỗ lực kiên quyết, kiên trì, bền bỉ trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch linh hoạt, hiệu quả, thành phố Yên Bái vẫn giữ được là “vùng xanh” an toàn trong bản đồ dịch bệnh, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì và phát triển. Đối với sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, đến nay đã trồng được 550 ha cây vụ mùa các loại. Tổng đàn gia súc, gia cầm tính đến ngày 1/7 đạt 28.932 con; trồng được 324,3 ha rừng tập trung. Công tác xây dựng NTM được chỉ đạo triển khai tích cực. Tiếp tục duy trì 05 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết, đồng thời phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị bổ sung với 04 dự án; triển khai thực hiện 16 dự án chăn nuôi theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021. Giá trị sản xuất CN trên địa bàn 8 tháng ước đạt 2.924,5 tỷ đồng, phần thành phố quản lý đạt 1.863,3 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Doanh thu bán buôn, bán lẻ hàng hóa đạt 14.533,2 tỷ đồng, tăng 10,36% so với cùng kỳ năm trước; thành lập mới 5 HTX, 92 tổ hợp tác, 95 doanh nghiệp. Thu ngân sách 8 tháng đạt 360 tỷ 928 triệu đồng, bằng 57,4% dự toán tỉnh giao, bằng 49,5% dự toán HĐND thành phố. Thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị được quan tâm thực hiện. Thành phố tạo việc làm, giải quyết việc làm cho 2.557 lao động; hỗ trợ 07 hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2021. Văn hóa - xã hội có nhiêu tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được quan tâm, chăm lo. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được quan tâm; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, chăm sóc sức khỏe nhân dân thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 vẫn còn một số tồn tại hạn chế như một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có sự tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng còn đạt thấp so với kế hoạch như: Thu ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hoàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, giá trị hàng hóa xuất khẩu… Công tác phòng chống dịch bệnh tại một số địa phương còn chưa chặt chẽ, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đáp ứng được tiến độ thi công….

Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường đã phát biểu tham luận làm rõ những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND thành phố đã đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các phòng, ban đơn vị, các xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ tháng 8. Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và những tháng cuối năm đồng chí đề nghị các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường tiếp tục tập trung nỗ lực với quyết tâm chính trị cao nhất tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH, trọng tâm là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đối với phát triển kinh tế làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; thực hiện các dự án phát triển kinh tế; tổ chức kiểm tra thẩm định các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu gian lận thương mại dịp cuối năm. Triển khai kịp thời các giải pháp ứng phó với thiên tai bão lũ. Tăng cường công tác thu ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Quan tâm tới lĩnh vực phát triển văn hóa xã hội; đảm bảo công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy, Kế hoạch hành động số 25 của của Thành ủy. Góp phần hoàn thành “mục tiêu kép” vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa phát triển KT-XH.

 

Việt Hà - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)