► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phấn đấu nâng chỉ số hạnh phúc của người dân thành phố lên 70% trong năm 2022

Ngày xuất bản: 23/05/2022 6:20:00 CH

 Trên cơ sở kết quả nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân thành phố Yên Bái năm 2021, năm 2022 này thành phố tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống xã hội để nâng cao chỉ số hạnh phúc gắn với mục tiêu đưa thành phố Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Người dân tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở

Theo đó, năm 2022, thành phố tiếp tục xây dựng và thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần và sự hài lòng của người dân thành phố Yên Bái về cuộc sống. Phát triển kinh tế gắn với công bằng xã hội; đặc biệt quan tâm đến môi trường sống và chăm sóc sức khỏe con người, đảm bảo cho người dân được sống trong môi trường an toàn về mọi mặt. Thực hiện tốt chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển quản lý xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nấng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển đô thị, kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Phấn đấu đến năm 2025 chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 84,6%. Cụ thể trong năm 2022, thành phố phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/người; Tuổi thọ trung bình của người dân đạt 74 tuổi, trong đó có tối thiểu 67,6 năm sống khỏe; Phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 70%, tăng 3,2% so với năm 2021.

 Hiện, thành phố đang tập trung khai đồng bộ, tích cực, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị thông minh nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống. Nâng cao sự hài lòng của người dân về môi trường sống. Tập trung các giải pháp chăm sóc sức khỏe và nâng cao tuổi thọ trung bình cho người dân. Để thực hiện mục tiêu này, Ban Thường vụ Thành ủy phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, xã, phường bằng công việc cụ thể và lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo sản phẩm công việc.

 

Việt Hà - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái