► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phấn đấu có trên 95% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm liều bổ sung và nhắc lại vắc xin phòng Covid-19

Ngày xuất bản: 30/12/2021 10:40:00 CH

 Hiện nay, thành phố Yên Bái đang tập trung triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố Yên Bái. Trên nguyên tắc thiết lập điểm tiêm chủng đến tận thôn, tổ dân phố, để đảm bảo người dân được tiêm tại điểm tiêm chủng gần nhất, đảm bảo an toàn tiêm chủng.

 

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung cho người từ 18 tuổi trở lên

Thành phố tiếp tục chỉ đạo huy động tối đa các lực lượng trong và ngoài ngành y tế bao gồm lực lượng công an, quan đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên toàn thành phố hỗ trợ triển khai tiêm chủng. Thời gian thực hiện từ tuần 4 tháng 12/2021. Theo rà soát sẽ có 6.881 người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, bao gồm người có tình trạng suy giảm miến dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miến dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng có 720; Người đã tiêm đủ 2 mũi bằng vắc xin của hãng Sinopharm hoặc vắc xin SputnikV có 6.161 người. Và có 75.335 người tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại. Lộ trình triển khai tiêm liều nhắc lại được triển khai từ tuần 4 tháng 12/2021 đến tháng 1/2022 cho khoảng trên 3.900 người; tháng 2/2022 triển khai tiêm cho 27.410 người; tháng 3 và tháng 4/2022 triển khai tiêm cho trên 44 nghìn người.

 

Khu vực chờ sau tiêm phòng COVID-19

Ngay sau khi tiếp nhận vắc xin, Ban Chỉ đạo thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị thiết lập các điểm tiêm thuận lợi nhất, thông báo thời gian tiêm chủng đến các đối tượng đủ điều kiện. Thành phố phấn đấu có trên 95% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm liều bổ sung và nhắc lại (mũi 3) vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo an toàn và đáp ứng nhanh công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

 

Lê Hương - Trung tâm TT và VH thành phố