► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình dịch COVID-19

Ngày xuất bản: 07/02/2022 2:08:00 CH

Cụ thể hoá Nghị quyết số 22, ngày 2/2/2008 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khoá X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình chi bộ, làm cho chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở”. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành ủy Yên Bái đã linh hoạt, sáng tạo đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ để phù hợp với tình hình thực tiễn.

 

Cấp ủy Chi bộ thôn Châu Giang, xã Âu Lâu hội ý trước buổi sinh hoạt định kỳ

Trong quá trình tổ chức các buổi họp định kỳ, nhìn chung các Ban chi ủy các chi bộ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các chi ủy viên trực tiếp phụ trách, hướng dẫn các tổ đảng về cách thức tổ chức triển khai việc sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch. Cấp ủy thống nhất nội dung, xây dựng dự thảo nghị quyết chi bộ và gửi tới từng đảng viên bằng văn bản. Các đảng viên sẽ nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình, nghị quyết của chi bộ và gửi phản hồi cho chi ủy. Sau đó, Chi ủy tổng hợp, xem xét các ý kiến đóng góp của đảng viên và ban hành nghị quyết của chi bộ. Khi không thể gửi tài liệu trực tiếp, chi bộ thực hiện việc trao đổi thông tin, tài liệu chủ yếu qua các ứng dụng Zalo. Ở cách sinh hoạt này, phần nhiều đảng viên dành thời gian góp ý khá kỹ các văn bản, tài liệu, nhờ đó cơ bản nắm bắt được nội dung kiểm điểm công việc trong tháng trước và chương trình công tác tháng sau. Từ sự chỉ đạo đó, việc sinh hoạt chi bộ đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Toàn bộ các đảng viên đều được quán triệt và thực hiện theo chỉ đạo của các Nghị quyết đại hội Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố, các chủ trương và chính sách Pháp luật của Nhà nước. Đồng thời đều có tinh thần tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong quá trình thực hiện tại cơ sở, ông Nguyễn Xuân Ngọ - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 8 cho biết: Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ và trực tiếp là Đảng bộ phường Yên Thịnh về thực hiện công tác phòng, chống dịch trong sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, Chi bộ Tổ dân phố số 8 đã triển khai Công văn về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, công tác tổ chức đảng sinh hoạt định kỳ phải bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch. Do vậy, cấp ủy Chi bộ Tổ dân phố số 8 đã phát huy hiệu quả tích cực, nhanh nhạy của nhóm Zalo đồng thời thiết lập nhóm Zalo các đảng viên theo tổ đảng để chỉ đạo thực hiện phù hợp mà vẫn đảm bảo chất lượng cuộc họp. Đồng thời phát động phong trào thi đua để nêu cao tinh thần gương mẫu của các đảng viên trước nhân dân. Trong năm, Tổ dân phố đã huy được 98% hộ gia đình đóng góp gần 300 triệu đồng và ngày công lao động để xây dựng mái vòm nhà văn hóa của Tổ. Tham gia ủng hộ 10 triệu đồng cho Quỹ vắcxin phòng chống COVID-19; tham gia ủng hộ gần 20 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo xã kết nghĩa Cao Phạ, Mù Căng Chải và trên 30 triệu đồng phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Tổ dân phố. Kết quả này của Tổ dân phố số 8 đã được Đảng bộ phường Yên Thịnh ghi nhận, đánh giá cao, nhất là vai trò của cấp ủy trực tiếp là Bí thư Chi bộ. Trong buổi tổng kết công tác Đảng, Chính quyền năm 2021, Tổ dân phố số 8 đã được Đảng bộ phường trao Giấy khen Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; Chi bộ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cá nhân Bí thư Chi bộ được nhận Giấy khen thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề 2021.

Một vấn đề quan trọng góp phần để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải kể đến sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy Yên Bái đó là phân công các đồng chí lãnh đạo trong Tổ công tác 278 của Thành ủy phụ trách địa bàn và tham dự 100% các cuộc họp định kỳ của các Chi bộ để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng chính đáng từ cơ sở và có những phân tích vấn đề đảng viên, nhân dân quan tâm theo đúng thẩm quyền và tiếp thu ý kiến đề nghị cấp trên giải trình kịp thời giúp nhân dân yên tâm lao động, sản xuất và tham gia các hoạt động của địa phương. Khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp, BTV Thành ủy triển khai hướng dẫn chỉ đạo “về hình thức họp của cấp ủy, tổ chức đảng trong tình hình hiện nay”, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức họp định kỳ theo hình thức “cung cấp thông tin, gửi các nội dung cần xin ý kiến bằng văn bản đến từng thành viên, đảng viên; gửi dự thảo nghị quyết đến từng thành viên, đảng viên để lấy ý kiến và thống nhất thực hiện; đồng thời phải lập hồ sơ lưu trữ theo quy định đối với các nội dung đã xin ý kiến. Ngoài ra, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, các Chi ủy đã lồng ghép các nội dung chuyên môn đạt được nhiều kết quả đã nêu trong báo cáo tổng kết. Kết quả đạt được đã góp phần quan trọng nâng cao chất lương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, vai trò và vị trí trong hệ thống chính trị của Thành phố.

Như vậy, việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thành phố trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp là phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ, đảng bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cũng như nhiệm vụ phòng chống dịch. Sự quan tâm tổ chức sinh hoạt định kỳ được thay đổi linh hoạt, phù hợp với tình hình nhưng vẫn đảm bảo nội dung, tính chất và các nguyên tắc đã kịp thời giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững nội dung, chủ trương, biện pháp lãnh đạo của chi, đảng bộ, tiếp nhận thông tin, kinh nghiệm, hiểu biết mới, nâng cao nhận thức trách nhiệm nhằm phát huy tốt vai trò hạt nhân nòng cốt của mình tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

 

Kim Thúy - Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái