► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Minh Bảo: Tập trung chăm sóc, bón phân đón đòng và phòng trừ sâu bệnh cho lúa xuân

Ngày xuất bản: 14/04/2021 5:01:00 CH

 Vụ Xuân năm 2021, toàn xã Minh Bảo gieo cấy 19,4 ha, trong đó lúa lai: 13,72 ha gồm các giống lúa Nhị ưu 838, Nghi Hương 305, TH3-3, N.ưu 89; lúa thuần: 5,68 ha gồm các giống lúa Hương Chiêm, Thiên ưu 8, Khang dân 18, HT1…

 

Cán bộ TT DVHTPTNNTP hướng dẫn người dân xác định thời điểm bón phân đón đòng

Hiện nay, nhiều diện tích lúa trên địa bàn xã đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh, bước vào đứng cái, làm đòng. Giai đoạn làm đòng là giai đoạn rất quan trọng đối với cây lúa, đây là thời kỳ hình thành số hạt/bông lúa, bất kỳ một tổn thương nào tại thời điểm này cũng có thể ảnh hưởng đến năng suất của lúa. Để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, bông to, nhiều hạt, cho năng suất cao, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Minh Bảo đã tích cực chỉ đạo nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn xã chủ động thăm đồng chăm sóc cây lúa vụ đông xuân. Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố tập trung tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa xuân giai đoạn đứng cái - làm đòng, cần bón phân đón đòng sớm (bón phân thúc lần 2) và phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại cho lúa xuân

Việc xác định giai đoạn tượng khối sơ khởi (đứng cái) rất quan trọng, vì giai đoạn này có thời gian rất ngắn để bước vào phân hoá đòng, hình thành các gié, các hoa tạo nên các hạt lúa và bông lúa, quyết định số hạt lúa trên bông. Cho nên phải bón phân đúng thời điểm, để cung cấp kịp thời dinh dưỡng cho quá trình phân hoá, giúp cho việc phân chia gié và hoa lúa được nhiều nhất. Tuy nhiên, bà con nông dân thường bón muộn khi đòng to (bóc dảnh cái thấy đòng đã dài), lúc này số gié và số hoa đã phân chia xong nên bón phân chỉ có tác dụng nuôi đòng. Việc bón muộn như vậy làm cho bông lúa nhỏ, ngắn và không nhiều hạt. Trong giai đoạn cây lúa từ đứng cái, làm đòng đến khi chín, cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để cây vận chuyển tích luỹ vào hạt, tạo nhiều hạt chắc. Vì vậy, bón phân đón đòng cho lúa sao cho đúng thời điểm, cho đủ lượng là rất cần thiết để có được số hoa/bông, hay số hạt/bông và số hạt chắc/bông đạt tối đa, là cơ sở cho năng suất cao.

Giai đoạn lúa đứng cái, làm đòng - trỗ rất mẫn cảm với các đối tượng sinh vật gây hại, ở giai đoạn này bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng, phát hiện và phòng trừ kịp thời một số đối tượng: sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, chuột hại… theo khuyến cáo của Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ, phát triển nông nghiệp thành phố Yên Bái.

 

Nguyền Huyền - Trung tâm DVHTPTNN thành phố Yên Bái