► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước ở thành phố Yên Bái

Ngày xuất bản: 04/04/2023 8:24:00 SA

Với phương châm “Chủ động thích ứng, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”, năm 2022, thành phố Yên Bái đã phát động và triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, góp phần lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Các tập thể nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2022

Xác định vai trò quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, ngay từ đầu năm, Thành phố đã chú trọng ban hành kế hoạch đăng ký mô hình, phong trào, việc làm điển hình, chỉ đạo gắn thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua đều hướng vào việc phát triển kinh tế nhanh và bền vững; trong đó trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và thương mại; giải quyết việc làm, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển. Nổi bật trong các phong trào thi đua năm 2022, thành phố đã duy trì tốc độ tăng trưởng theo mục tiêu đề ra rất tích cực. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt trên 16.593,5 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 2,2%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 46%; Dịch vụ chiếm 51,8%. Thu nhập bình quân đầu người cả năm đạt 86 triệu đồng. Thành phố luôn quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần tham gia phát triển kinh tế. Chỉ đạo UBND các xã, phường tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân về trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, cấp phép kinh doanh, vận động các hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện “Nghị quyết số 09 của HĐND Tỉnh quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025”. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thành lập mới 125 doanh nghiệp, bằng 100% kế hoạch; 07 HTX, bằng 140% và 01 Văn phòng đại diện HTX cùng 60 tổ hợp tác, bằng 200% chỉ tiêu kế hoạch, đóng góp tích cực trong công tác thu ngân sách và an sinh xã hội cho thành phố.

 

Lãnh đạo thành phố Yên Bái thăm quan các gian hàng chuyển đổi số, trưng bày các sản phẩm OCOP của thành phố

Trong phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thành phố đã tích cực chỉ đạo “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội Cựu chiến binh; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo” của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; phong trào “Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu” của Hội Liên hiệp phụ nữ; phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế” của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố; phong trào “Sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của Hội Nông dân... Trong xây dựng nông thôn mới, thành phố đã thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo các xã thành lập Ban Quản lý xã, Ban phát triển thôn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Đến nay, thành phố Yên Bái có 16 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ gia đình hạnh phúc năm 2022 đạt 96,94%, vượt 6,94% so với kế hoạch; Tỷ lệ thôn, tổ dân phố hạnh phúc đạt 85,83%. Chỉ số hạnh phúc năm 2022 đạt 72,7%, vượt 2,7% so với kế hoạch.

Trong “Phong trào thi đua xây dựng đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số”, thành phố đã triển khai Bộ tiêu chí chấm điểm và xếp hạng Tổ Chuyển đổi cộng đồng cấp xã, cấp thôn. Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố, 15 Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, 127 Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp thôn với trên 1.000 thành viên tham gia. Chỉ đạo các xã, phường tổ chức “Ngày thứ 7 cùng dân và doanh nghiệp”, xây dựng các mô hình chuyển đổi số như: “Thủ tục hành chính không chờ”, “Tổ Tuyên truyền hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại nhà”, “Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và tạo tài khoản cho công dân trên Công dịch vụ công quốc gia”, “Ngày thứ năm không hẹn”, “Tổ dịch vụ công”, “Người dân không đợi” và phát động tháng hành động về chuyển đổi số. Hiện trên địa bàn có 70% công dân thành phố có thiết bị thông minh được kết nối Internet; 70% công dân được cài đặt và sử dụng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử và nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa VOV Bacsi24. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, các phong trào thi đua được phát động thường xuyên, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, nổi bật là các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Nhờ đó, chất lượng công tác giáo dục có nhiều chuyển biến, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai thực hiện tốt, các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo.

 

Công đoạn hoàn thiện sản phẩm gỗ xuất khẩu ở Công ty CP KDCB lâm sản xuất khẩu Yên Bái

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chó biết: “Cùng với công tác thi đua trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, phong trào thi đua trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố đã hướng nội dung vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở đã nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo phương châm hướng về cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Từ phong trào thi đua, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực. Trong năm, thành phố đã có 2.169 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó, cấp thành phố có 365 tập thể và 1.754 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen với các danh hiệu đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lao động tiên tiến; Chiến sỹ thi đua cơ sở cùng những tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề và khen đột xuất. Đối với cấp tỉnh, có 9 tập thể, 4 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Giấy khen đạt danh hiệu lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua; 12 tập thể, 25 cá nhân được tặng Bằng khen. 03 đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua chuyên đề. Đặc biệt, Thành phố Yên Bái là địa phương đứng trong tốp được Tỉnh khen thưởng đạt thành tích cao nhất trong thực hiện xuất sắc Chương trình hành động số 56, ngày 1/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Có 1 trong 10 cá nhân của tỉnh được chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen “Công dân tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2022”. Ba năm liên tiếp từ 2020 đến 2022, thành phố được Tỉnh đánh giá xếp thứ hạng cao nhất, dẫn đầu khối các huyện, thị, thành phố trong tỉnh về chỉ số cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngay trong tháng 3/2023, thành phố Yên Bái đã được Tỉnh phê duyệt xếp thứ hạng cao nhất về chỉ số chuyển đổi số trong khối các huyện, thị, thành phố. Những phần thưởng này đã kịp thời khích lệ, tạo động lực để các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân tích cực thi đua lao động sản xuất xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Đoàn viên thanh niên phường Đồng Tâm tới từng hộ hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng YenBai-S

Có thể thấy, hiệu quả thực tế từ mỗi việc làm và hành động trong các cuộc vận động và phong trào thi đua đã góp phần truyền lửa để cán bộ, đảng  viên và các tầng lớp nhân dân thành phố tích cực tham gia hưởng ứng. Đồng thời chủ động, đổi mới linh hoạt, sáng tạo ngay từ những việc nhỏ, việc cơ bản gắn liền với sự hưởng thụ của người dân. Đây chính là động lực quan trọng để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Yên Bái tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Kim Thúy - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)