► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Kỳ họp thứ 3 HĐND phường Yên Ninh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày xuất bản: 20/12/2021 2:06:00 CH

 Sáng ngày 20/12/2021, HĐND phường Yên Ninh tổ chức kỳ họp thứ 3, khóa VIII, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND phường năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

 

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo nêu rõ: Trong năm qua, Thường trực HĐND phường đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ, các Ban, tổ HĐND thực hiện tốt việc điều hành các kỳ họp. Các Nghị quyết ban hành đều đảm bảo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND. Công tác tổ chức tiếp công dân và tiếp xúc cử tri được thực hiện công khai dân chủ theo luật định. Hoạt động giám sát của HĐND trên tất cả các lĩnh vực được tổ chức thường xuyên và theo chuyên đề. Trong năm, đã tổ chức giám sát 3 cuộc tại UBND phường và tại các tổ dân phố. Qua hoạt động giám sát, HĐND phường đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường và các bộ phận chuyên môn.

 

Đại biểu chất vấn tại kỳ họp

Trong năm 2022, HĐND phường tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động theo hướng dân chủ, tập trung trí tuệ. Tăng cường công tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính pháp luật của Nhà nước. Tiếp đó, các đại biểu được nghe báo cáo của UBND phường về thực hiện Nghị quyết HĐND phường trong năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Theo đó UBND phường đã ban hành 1256 văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội với 10 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt 100% kế hoạch. Các đại biểu được nghe báo cáo thu, chi ngân sách năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Nghe các Tờ trình về dự toán phân bổ ngân sách năm 2022; Tờ trình về ban hành tổ chức kỳ họp HĐND phường năm 2022; Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Đại biểu chất vấn tại kỳ họp

Tiếp đó các đại biểu đã tập trung thảo luận nội dung đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND. Các tổ đại biểu đẩy mạnh việc duy trì giao ban hàng tháng. Thường trực HĐND giao ban quý để kịp thời phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết và các Tờ trình, báo cáo tại kỳ họp.

 

Kim Thúy - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố)