► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Kiểm tra, giám sát thực hiện công tác giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Ngày xuất bản: 17/07/2021 6:27:00 SA

 Ngày 16/7/2021, Đoàn công tác của Sở Lao động TB&XH do đồng chí Vũ Lê Thành Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động TB&XH, thành viên BCĐ giảm nghèo tỉnh đã có buổi kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại thành phố. Trước khi có buổi làm việc với BCĐ giảm nghèo thành phố đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác giảm nghèo, thăm hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà tại xã Âu Lâu, Giới Phiên và phường Nguyễn Thái Học.

 

Kiểm tra công tác giảm nghèo ở thành phố Yên Bái

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2021, thành phố đã tập trung huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị tham gia trong công tác giảm nghèo; Đưa mục tiêu giảm nghèo bền vững vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Trong 6 tháng đầu năm đã có 19 lượt hộ nghèo, cận nghèo và 15 hộ mới thoát nghèo được vay vốn  phát triển kinh tế; cấp 387 lượt thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, 508 lượt thẻ Bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, kinh phí hỗ trợ  trên 583 triệu đồng. Các trường hợp học sinh là con hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đều được miễn giảm học phí, hỗ trợ về chi phí, đồ dùng học tập; hỗ trợ gần 92 triệu đồng tiền điện cho hộ nghèo. Triển khai Đề án hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng tự thoát nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã vận động từ nguồn xã hội hóa hỗ trợ cho 59 hộ nghèo, với 83 khẩu thuộc Đề án theo mức 300 nghìn đồng/ khẩu/ tháng với số tiền gần 200 triệu đồng. Từ nguồn quỹ “Vì người người nghèo” và nguồn vận động xã hội hóa, năm 2021 thành phố triển khai xóa nhà tạm cho 12 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở với kinh phí trên 500 triệu đồng. Đến nay, về cơ bản các hộ đã triển khai làm nhà theo kế hoạch đăng ký, đảm bảo theo tiêu chí 3 cứng, bước đầu đã giúp hộ nghèo “an cư lạc nghiệp” và tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo trong năm nay.

 

Đoàn công tác của thành phố Yên Bái kiểm tra công tác giảm nghèo ở cơ sở

Trên cơ sở nắm bắt kết quả triển khai công tác giảm nghèo của thành phố và trực tiếp kiểm tra công tác giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại cơ sở. Đoàn công tác của Sở Lao động TB&XH tỉnh đã đánh giá cao các giải pháp, cách làm sáng tạo của thành phố Yên Bái trong công tác giảm nghèo, hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo. Đồng thời tiếp thu lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thành viên BCĐ giảm nghèo thành phố để tiếp tục tham mưu cho BCĐ giảm nghèo của tỉnh và ngành chuyên môn đưa ra các giải pháp cụ thể. Đoàn công tác đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố và đội ngũ cán bộ làm công tác Lao động, Thương binh xã hội cơ sở tiếp tục bám sát địa bàn nắm chắc các đối tượng, trường hợp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để có tham mưu triển khai hỗ trợ thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Qua đó, tổ chức thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo, hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo trong năm đã đề ra.

 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)