► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Kiểm tra, giám sát công tác Dân số - KHHGĐ tại thành phố Yên Bái

Ngày xuất bản: 30/05/2023 6:39:00 SA

 Ngày 29/5/2023, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ tại thành phố Yên Bái.

 

Đoàn giám sát làm việc trại Trạm Y tế phường Nguyễn Phúc

Đoàn đã làm việc tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, Trạm Y tế xã Tuy Lộc và Trạm Y tế phường Nguyễn Phúc. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, Trung tâm Y tế thành phố và hai Trạm Y tế đã triển khai thực hiện công tác Dân số theo đúng kế hoạch, hướng dẫn. Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, triển khai hiệu quả công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn. Công tác quản lý sử dụng phương tiện tránh thai miễn phí thực hiện đúng hướng dẫn. Thực hiện tốt hoạt động thu thập, cập nhật thông tin chuyên ngành dân số vào sổ A0 và kho dữ liệu điện tử của thành phố. Các chương trình và Đề án được duy trì hiệu quả:  Chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tư vấn và chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, Đề án quan tâm chăm sóc người cao tuổi...

 

Đoàn Giám sát làm việc tại Trung tâm Y tế thành phố

Kết luận cuộc kiểm tra, Đoàn công tác Chi cục DS-KHHGD tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Dân số tại Thành phố Yên Bái.  Đồng thời yêu cầu Trung tâm và các Trạm Y tế tiếp tục xây dựng kế hoạch tham mưu cho Ban Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động công tác dân số - KHGĐ, triển khai nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2023.

 

 Nguyễn Thanh - Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái