► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Khối đoàn thể chính trị thành phố tham gia ngày thứ 7 cùng dân tại xã Tuy Lộc

Ngày xuất bản: 09/10/2021 10:22:00 SA

 Sáng ngày 09/10/2021, Khối đoàn thể chính trị thành phố đã phối hợp với xã Tuy Lộc tổ chức ngày thứ bảy cùng dân. Đây là một trong hoạt động thiết thực nhằm hướng tới kỷ niệm ngày thành lập một số tổ chức Hội trong khối. Cũng là hoạt động đã được các đoàn thể chính trị thành phố tổ chức thực hiện thường xuyên tại cơ sở.

 

Cán bộ các tổ chức hội, đoàn thể thành phố và nhân dân lao động vệ sinh trên tuyến đường kết hợp đê bao xã Tuy Lộc

Theo đó, các cán bộ, hội viên và nhân dân xã Tuy Lộc đặc biệt là hội viên nông dân các chi hội Hội nông dân xã đã tiến hành phát quang, làm cỏ và quét vệ sinh, thu gom rác, chăm sóc và trồng bổ sung trên 30 cây hoa cảnh tại tuyến đường đê dẫn vào xã Tuy Lộc. Đây là tuyến đường được xã chọn triển khai tuyến đường điểm xanh, sạch đẹp.

 

Cán bộ các tổ chức hội, đoàn thể thành phố trồng cây hoa, cây cảnh trên tuyến đường kết hợp đê bao xã Tuy Lộc

Trước đó để duy trì và nâng cao tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội, xã Tuy Lộc đã dành nguồn lực và huy động nhân dân tham gia đóng góp ngày công triển khai trồng được trên 2km cây hoa cảnh, đồng thời phân công các đoàn thế chính trị trong xã, các thôn nhân dân thường xuyên tổ chức vệ sinh, phát cỏ chăm sóc cây hoa đảm bảo cho tuyến đường luôn sáng, xanh, sạch đẹp. Với việc triển khai trồng nhân rộng tuyến đường hoa, cây cảnh, cây bóng mát đã góp phần nâng tỷ lệ tuyến đường giao thông được trồng cây hoa, cây bóng mát trên địa bàn xã, đến nay đạt trên 70%.

 

Nhân dân tham gia trồng cây hoa, cây cảnh trên tuyến đường kết hợp đê bao xã Tuy Lộc

Với các hoạt động thiết thực này không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó gần gũi chia sẻ, chung tay của  mỗi cán bộ hội viên các đoàn thể chính trị thành phố với nhân dân cơ sở. Đó còn là hành động góp phần giáo dục và nâng cao ý thức cho nhân dân địa phương trong việc tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn luôn trong lành. Từ đó, là tiền đề quan trọng để xã duy trì nâng cao tiêu chí xã Nông thôn mới, góp phần cùng phố Yên Bái sớm đạt tiêu chí đô thị loại II, xanh, bản sắc, hạnh phúc theo lộ trình đã đề ra.

 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)