► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố tham gia ngày thứ 7 cùng dân tại xã Văn Phú

Ngày xuất bản: 24/07/2021 10:26:00 SA

 Sáng ngày 24/7/2021, Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội thành phố tham gia thực hiện ngày thứ 7 cùng dân tại xã Văn Phú.

 

Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố trao cây hoa cho xã Văn Phú.

Buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường tuyến đường liên thôn Lưỡng Sơn và triển khai tuyến đường hoa đã thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ thuộc khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; cán bộ công chức xã và người dân trên địa bàn thôn Lưỡng Sơn. Tuyến đường có chiều dài 800 m, gần khu vực nhà văn hóa thôn, tuyến đường đã được bê tông hóa, tuy nhiên hai bên tuyến đường rậm rạp, nhiều cỏ mọc.

 

Trồng hoa trên tuyến đường gần khu vực nhà văn hóa thôn Lưỡng Sơn.

Để tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy, chính quyền đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, gương mẫu tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, xây dựng nếp sống văn minh, Đảng ủy xã Văn Phú huy động các lực lượng ra quân tổng vệ sinh môi trường tuyến đường.

 

Cán bộ Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội thành phố cùng cán bộ công chức xã Văn Phú và nhân dân thôn Lưỡng Sơn tham gia ngày thứ 7 cùng dân.

Theo đó từ 07h00, các lực lượng đã có mặt đông đủ tham gia phát dọn cỏ hai bên đường, quét dọn vệ sinh, trồng tuyến đường hoa. Người dân trong thôn còn huy động phương tiện, máy móc tham gia san gạt tạo thuận lợi trong quá trình tổng vệ sinh. Ngay sáu khi dọn dẹp, phát quang cây cối, cỏ mọc hai bên đường, các lực lượng tiến hành trồng hoa ngũ sắc trên tuyến đường gần nhà văn hóa thôn. Tổng giá trị tiền hoa giống là gần 2 triệu đồng, trong đó Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố hỗ trợ 50%.

 

Các lực lượng tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình ngày thứ 7 cùng dân, từ hoạt động này tạo sức lan tỏa trong nhân dân trên địa bàn xã ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần để Văn Phú cán đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021.

 

Việt Hà - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)