► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Khai mạc Kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày xuất bản: 16/12/2022 12:37:00 CH

 Sáng ngày 16/12/2022, tại Hội trường Thành ủy, HĐND thành phố Yên Bái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-026 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8 (kỳ họp cuối năm) nhằm xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, triển khai phương hướng, nhiềm vụ năm 2023, xem xét các báo cáo theo luật định; thông qua các dự thảo nghị quyết và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố. Các đại biểu HĐND tỉnh bầu tại thành phố. Các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố; Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND các xã, phường.

 

 Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND thành phố diễn ra trong thời điểm các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân thành phố đang nỗ lực khẩn trương triển khai cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026, nhằm góp phần xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II, đô thị văn hóa, sinh thái, một trong những đô thị động lực của vùng Tây Bắc, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc…

 

Đồng chí Đỗ Đức Minh -  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc Kỳ họp

Theo chương trình đã được thông qua, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng: Thứ nhất, xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự thành phố và báo cáo giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cư tri và nghe UBMTTQVN thành phố báo cáo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Thứ hai,xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết số 26 ngày 16/12/2021 và Nghị quyết số 38 ngày 02/8/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố và các báo cáo theo luật định về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thành phố; Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2022; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật… và các báo cáo chuyên đề theo từng lĩnh vực.Thứ ba, tập trung thảo luận, xem xét thông qua 10 nghị quyết gồm: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Nghị quyết của HĐND thành phố về Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách thành phố Yên Bái năm 2023. Nghị quyết của HĐND thành phố việc điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Yên Bái năm 2021. Nghị quyết của HĐND thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Nghị quyết của HĐND thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết của HĐND thành phố về thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND thành phố. Nghị quyết của HĐND thành phố thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu danh sách Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, là nền tảng quan trọng để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và cả giai đoạn 2020-2025. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố cần tập trung nghiên cứu, thảo luận để có những ý kiến đóng góp xác đáng, chất lượng của từng nội dung, nhằm giúp cho HĐND thành phố có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, có tính khả thi cao, sát đúng tình hình thực tế của địa phương, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong tình hình mới.Thứ tư, HĐND thành phố sẽ dành thời lượng thỏa đáng để thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn và thực hiện thảo luận tại Tổ, tại Hội trường để UBND thành phố, các phòng, ban chuyên môn giải trình, làm rõ những vấn đề mà đại biểu, cử tri và Nhân dân quan tâm. Thứ năm, tại kỳ họp này HĐND thành phố sẽ tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố và bầu Thành viên UBND thành phố để kịp thời kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy của UBND thành phố đảm bảo tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND thành phố.

 

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Sau diễn văn khai mạc Kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, HĐND thành phố tổ chức thành công 03 kỳ họp đảm bảo quy định. Các kỳ họp thông qua 14 nghị quyết. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tổ chức 06 cuộc khảo sát và 13 cuộc giám sát tại 75 lượt cơ quan, đơn vị. Chủ động nắm bắt những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri quan tâm. Hoạt động tiếp xúc cử tri được đổi mới theo hướng tăng trách nhiệm của các Tổ đại biểu và cá nhân đại biểu HĐND.

Đối với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 và Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 do ông Phùng Tiến Thanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày nêu rõ: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/25 chỉ tiêu KT-XH được giao theo Chương trình hành động 56 của Tỉnh ủy; đạt và vượt kế hoạch 30/31 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND thành phố.  Kinh tế thành phố duy trì phát triển ổn định, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế có bước tăng trưởng khá so với thực hiện năm 2021 như: tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 10,6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,4%; doanh thu bán buôn tăng 15,4%; giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tăng 55,7%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 15,5%; thu nhập bình quân đâu người đạt 86 triệu đồng/người/năm, tăng 6,2% so với thực hiện năm 2021. Có nhiều cách làm mới, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành. Công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Hạ tầng kỹ thuật đô thị từng bước được đầu tư nâng cấp, cải tạo theo hướng hiện đại, cơ bản đáp ứng tiêu chí đô thị loại II. Văn hóa xã hội được quan tâm; việc xây dựng văn minh đô thị phát triển rộng khắp, tạo thành phong trào thi đua trong toàn dân. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2023, thành phố tập trung thực triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 23/NQ-TU ngày 21/03/2021 của Tỉnh ủy   và Đề án xây dựng và phát triển thành phố Yên Bái giai doạn 2021 -2030. Thành phố cũng đã đề ra 31 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, xã hội.

 

Các đại biểu trao đổi trong giờ giải lao của Kỳ họp

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã được nghe thông báo của Ủy ban MTTQ thành phố về kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ký kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 6 của HĐND thành phố; báo cáo của Viển Kiểm sát nhân dân thành phố và kết quả công tác kiểm sát năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo kết quả của Tòa án nhân dân thành phố về công tác Tòa án năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Cũng trong buổi sáng, các đại biểu nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế về dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Kỳ họp tiến hành nội dung quan trọng là bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 -2026 và bầu thành viên UBND thành phố.  Tiếp đó, Kỳ họp sẽ chia tổ thảo luận.

Đây là Kỳ họp đầu tiên được tổ chức truyền thanh trực tiếp trên Hệ thống đài truyền thanh thành phố phiên khai mạc và phiên bế mạc, nội dung thảo luận và phiên chất vấn, trả lời chấn vấn tại hội trường để cử tri nhân dân thành phố theo dõi, giám sát.

Những thông tin về Kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố khóa XXI sẽ được tiếp tục cập nhật.

 

Việt Hà - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)