► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa V, năm 2021

Ngày xuất bản: 13/11/2021 2:24:00 CH

 Sáng ngày 13/11/2021, Thành ủy Yên Bái phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa V, năm 2021 cho các học viên là: Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành ph; Lãnh đạo ủy ban nhân các xã, phường; Cán bộ, công chức, viên chức trẻ được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý cp phòng và tương đương. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Yên Bái; Trần Việt Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Yên Bái. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ; lãnh đạo, giảng viên các khoa, phòng - Trường Chính trị tỉnh.

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp tập huấn.

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, Thành ủy Yên Bái đã xây dựng kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương năm 2021. Lớp bồi dưỡng có 100 cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương hoặc được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương của các phòng, ban, đơn vị. Mục đích của lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật kiến thức và các kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng. Đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ của thành phố và ở các cơ quan, đơn vị.

 

Đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại Lễ khai giảng lớp học.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian 20 ngày vào thứ 7 và chủ nhật. Nội dung bồi dưỡng được thực hiện theo đúng Quyết định số 1037/QĐ–BNV ngày 26/11/2019 của Bộ Nội vụ về ban hành chương trình bồi dưỡng, lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Bao gồm 2 nội dung chính: Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng; Báo cáo kinh nghiệm thực tế.

Chương trình bồi dưỡng này sẽ góp phần giúp cho các học viên hiểu rõ vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những yêu cầu cần có đối với công chức giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Sau khóa học này các học viên ngoài kiến thức học được từ các giảng viên sẽ có thêm kinh nghiệm thực thi công vụ thông qua các hoạt động trên lớp, từ đó vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào trong công việc hằng ngày tại cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ của thành phố và ở các cơ quan, đơn vị.

 

Vũ Hà - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái