► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Kết quả Tuần 3 - Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Yên Bái

Ngày xuất bản: 26/04/2022 6:36:00 SA

 KẾT QUẢ TUẦN 3

Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Yên Bái

 

Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Yên Bái được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại website http://bantindangbothanhphoyenbai.vn Tuần 3 của cuộc thi diễn ra từ 10h0 ngày 18/4/2022 đến 9h00’ ngày 25/4/2022, có 2.703 người tham gia dự thi với 13.600 bài thi, trong đó có 845 người dự thi trả lời đúng 20 câu hỏi, người hoàn thành bài thi đúng và nhanh nhất là 25 giây, có 11 người dự đoán chính xác số người dự thi là 2.703 người.

Đơn vị có nhiều người tham gia thi là Đảng bộ các xã, phường: Tuy Lộc, Nguyễn Phúc, Minh Tân, Yên Ninh; Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Huệ.

Chi, đảng bộ có số người tham gia thi so với tổng số cán bộ, đảng viên đạt tỷ lệ cao là: Đảng bộ xã Tuy Lộc, Chi bộ Tòa án thành phố, Đảng bộ Quân sự thành phố, Đảng bộ Công an thành phố, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp, Đảng bộ Phường Nguyễn Phúc; có 114 người ở các đơn vị, địa phương khác tham gia cuộc thi. Kết quả Tuần 3 có 11 cá nhân đạt giải như sau:

Giải Nhất: Nguyễn Thị Thúy Phương - Thôn Văn Liên, xã Văn Phú

Giải Nhì:

1. Bùi Thị Phượng - Thôn Lưỡng Sơn, xã Văn Phú

2. Khuất Thị Thu Hằng - Đảng bộ Công an thành phố

Giải Ba:

1. Nguyễn Thị Thảo - Đảng bộ Công an thành phố

2. Thào A Dình - Đảng bộ Quân sự thành phố

3. Bùi Thị Hoan - tổ dân phố Đồng Phú, Phường Nam Cường

Giải Khuyến khích:

1. Lê Thị Thơm - tổ dân phố Phúc Yên, Phường Nguyễn Phúc

2. Đỗ Khánh Toàn - Tổ dân phố Phúc Tân, Phường Nguyễn Phúc

3. Nguyễn Đình Hiệp - Thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc

4. Nguyễn Trọng Hanh - Thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc

            5. Đỗ Duy Thông - Đảng bộ Công an thành phố./.

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI