► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Kế hoạch hành động số 25 của Thành ủy tạo đà sớm đưa thành phố trở thành đô thị loại II theo hướng "Xanh, bản sắc và hạnh phúc”

Ngày xuất bản: 12/09/2021 10:03:00 SA

 Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của các cấp, thành ủy Yên Bái đã cụ thể hóa thành Kế hoạch hành động số 25. Tuy nhiên, ngay khi bước vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, thành phố phải đối mặt với không ít khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Chính quyền thành phố, trong 8 tháng qua thành phố đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo đời sống nhân dân.

 

 

Đoàn công tác của Thành ủy kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động số 25 của Thành ủy tại Đảng bộ xã Tân Thịnh

Cũng như một số hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Yên Thịnh, gia đình bà Vũ Thị Bảy, cư trú tại tổ 2 vừa được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà có diện tích 60m2, tổng kinh phí gần 120 triệu đồng. Trong đó, Thành Đoàn huy động hỗ trợ trên 43 triệu đồng, còn lại là nguồn tích cóp của gia đình và dòng họ giúp đỡ. Được biết, đây chỉ là một trong số 6 ngôi nhà nhân ái mà các cấp bộ đoàn kêu gọi các tổ chức, cá nhân và địa phương hỗ trợ xây dựng từ đầu năm đến nay với tổng kinh phí hỗ trợ trên 300 triệu đồng được cụ thể hóa từ kế hoạch hành động số 25 của thành ủy. Trong tổng số 49 nhiệm vụ của Khối MTTQ và các đoàn thể CTXH thành phố  đề ra trong  năm 2021, có 7 nhiệm vụ chung thì đến nay đã hoàn thành 5 nhiệm vụ. Đối với Thành đoàn Yên Bái đề ra 7 chỉ tiêu nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành toàn diện. Trong đó có 2 chỉ tiêu vượt mức là chỉ tiêu Xây dựng 1 mô hình “Tuổi trẻ chung tay xây dựng môi trường hạnh phúc” tại các trường thì đến nay đã xây dựng được 3 mô hình; Xây dựng 1 mô hình thôn văn hóa thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng thì đến nay đã xây dựng được 2 mô hình.

 

Mô hình kinh tế tổng hợp VAC và sửa chữa máy nông cụ của gia đình ông Ninh Quý Tự, thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc cho thu nhập khá

Còn đối với xã Tuy Lộc, theo ông Vũ Kim Việt, Bí thư Đảng ủy xã: Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động số 25 của Thành ủy, Đảng bộ xã đã cụ thể hóa bằng 25 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, tập trung đưa ra các giải pháp triển khai cụ thể, đánh giá, rà soát từng chỉ tiêu để bố trí các nguồn lực triển khai thực hiện. Hết tháng 8, đã có 20 nội dung chỉ tiêu hoàn thành, các nội dung chỉ tiêu còn lại cũng đạt từ 50-70% . Xã Tuy Lộc đang quyết tâm hoàn thành toàn diện chỉ tiêu, nhiệm vụ trong tháng 11.

 

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn vẫn duy trì và phát triển ổn định

Thực tế cho thấy, ngay từ đầu năm, trên cơ sở Chương trình hành động số 18, ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy, Đảng bộ thành phố đã cụ thể hóa, ban hành Kế hoạch hành động số 25, ngày 25/12/2020 để tổ chức triển khai thực hiện với phương châm “Rõ việc, rõphương pháp, rõ người, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện”. Vớiquyết tâm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa ổnđịnh, phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Trên cơ sở 33 chỉ tiêu chính của tỉnh giao, thành phố đã cụ thể hóa thành 59 chỉ tiêu cơ bản. tới nay, 13/59 chỉ tiêu đã hoàn thành, 14 chỉ tiêu đạt trên 70% kế hoạch, 16 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch. Với quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép”, thành phố đã tập trung thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược. Nhờ đó, bức tranh kinh tế của thành phố những tháng đầu năm có nhiều điểm sáng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, 10/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó, nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10,5%. Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 18,4%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 18%. Thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đạt trên 361 tỷ đồng. Thành lập mới 95 doanh nghiệp, bằng trên 79% kế hoạch; 05 hợp tác xã, bằng 100% kế hoạch  và thành lập mới 92 tổ hợp tác, bằng 115% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều tiến bộ, an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; kết quả thực hiện chỉ tiêu về y tế, giáo dục, nếp sống văn hóa đạt và vượt kế hoạch đề ra. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Năm 2020, thành phố tiếp tục duy trì và giữ vững vị trí đứng đầu về Chỉ số Cải cách hành chính, đứng thứ nhất về Chỉ số Năng lực cạnh tranh trong khối huyện, thị. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được tăng cường; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới. Niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền được củng cố, tăng cường.

 

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ở thành phố vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước

Tuy nhiên, trong số các chỉ tiêu, nhiệm vụ vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt so với yêu cầu một phần do tác động của dịch bệnh Covid- 19, khiến các địa phương, cơ sở gặp không ít khó khăn. Từ nay đến cuối năm, Đảng bộ thành phố vẫn xác định thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa ổn định, phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống thiên tai.  Xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như:  tập trung phát triển kinh tế thành phố nhanh, bền vững, bảo đảm thu nhập, đời sống cho nhân dân; ưu tiên đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ nhanh, văn minh, chuyên nghiệp, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với các mục tiêu cụ thể như: phấn đấu tổng giá trị sản xuất trên địa bàn cả năm đạt 15 nghìn tỷ đồng; cơ cấu kinh tế bao gồm TM-DV chiếm 51,6%, Công nghiệp - xây dựng 46,1% và Nông, lâm nghiệp, thủy sản 2,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 81 triệu đồng/người/năm.Trong lĩnh vực VH- XH, tiếp tục xây dựng các chương trình hành động, các Đề án theo nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và đổi mới, hiệu quả, nhất là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng các quần chúng ưu tú để xem xét, kết nạp, phấn đấu năm 2021 kết nạp 153 đảng viên mới...

 

Các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn thành phố làm nhà mới

Có thể khẳng định, trong 8 tháng năm 2021 mặc dù một số chỉ tiêu phát triển KT-XH chưa đạt so với yêu cầu đề ra. Nhưng, nhìn trên bình diện chung, việc thực hiện Kế hoạch hành động số 25 của Thành ủy trên cơ sở cụ thể hóa Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy năm 2021 sẽ tạo đà hoàn thành các chỉ tiêu cả nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó sớm đưa thành phố trở thành đô thị loại II theo hướng "Xanh, bản sắc và hạnh phúc”. 

 

MinhChín - Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái