► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội thảo lịch sử Đảng bộ xã Âu Lâu

Ngày xuất bản: 06/09/2021 9:50:00 CH

 Sáng ngày 06/9/2021, xã Âu Lâu tổ chức Hội thảo tái bản, bổ sung Lịch sử Đảng bộ xã Âu Lâu (1945- 2020). Tham dự hội thảo có đồng chí Hà Thị Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; đồng chí Nguyễn Ngọc Bái - Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Yên Bái; các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Chấp hành xã và các đồng chí thành viên Ban Biên tập Lịch sử Đảng bộ xã.

 

Hội thảo lịch sử Đảng bộ xã Âu Lâu

Lịch sử Đảng bộ xã Âu Lâu (1945-2020) được nghiên cứu, biên soạn từ nhiều nguồn tư liệu của các nhân chứng lịch sử, cán bộ chủ chốt của xã qua các thời kỳ và tài liệu lưu trữ của địa phương. Cuốn lịch sử khái quát, hệ thống quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã qua từng giai đoạn lịch sử cụ thể trong mối quan hệ chặt chẽ với tiến trình xây dựng và phát triển của Đảng, của dân tộc gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bái, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh phát biểu tại hôi nghị

Tại hội thảo, các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến quan trọng cho đợt tái bản lịch sử Đảng bộ xã cả về nội dung và hình thức trình bày; đồng thời góp ý một số câu, từ cho phù hợp với ngữ cảnh, thời gian; đặt tên mục cho phù hợp với nội dung của từng chương, mục; bổ sung thêm một số sự kiện, dấu mốc quan trọng tại các kỳ đại hội Đảng bộ xã qua các giai đoạn khác nhau để bổ sung cho cuốn sách hoàn thiện và đầy đủ hơn.

 

Đào Hạnh - Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái