► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị trực tuyến triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Hệ thống giám sát an toàn, an ninh không gian mạng tỉnh Yên Bái

Ngày xuất bản: 16/04/2021 8:34:00 SA

 Chiều ngày 15/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống giám sát an toàn, an ninh không gian mạng tỉnh Yên Bái.

 

 

Quang cảnh tại điểm cầu thành phố Yên Bái

Tại điểm cầu thành phố Yên Bái, các đại biểu là lãnh đạo, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin Văn phòng cấp ủy chính quyền thành phố; Lãnh đạo các phòng ban đơn vị thành phố; Lãnh đạo, văn thư UBND các xã, phường được thông tin nội dung liên quan đến Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây là một hạng mục của dự án Xây dựng cơ sở Hạ tầng đô thị thông minh, được thiết kế theo mô hình số 7 của Bộ thông tin và Truyền thông, đó là: Điểm tích hợp chung của mạng đặt tại tầng 2 Tòa nhà điều hành đô thị thông minh Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh được kết nối đến 399 điểm là các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Từ tháng 4/2021 sẽ tiến hành đưa các ứng dụng của tỉnh chạy vào mạng gồm: Phần mềm quản lý điều hành; Phần mềm một cửa điện tử liên thông 3 cấp; phần mềm cán bộ, công chức, viên chức, họp trực tuyến… và các phần mềm nội bộ khác để đảm bảo an toàn dữ liệu. Việc triển khai Trung tâm giám sát an toàn, an ninh không gian mạng tỉnh Yên Bái kết nối với Trung tâm giám sát, an toàn, an ninh không gian mạng quốc gia để giám sát, khoanh vùng phát hiện và xử lý việc tấn công, xâm nhập, đánh cắp, phá hoại dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh, hệ thống máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an toàn cho hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng đô thị thông minh của tỉnh Yên Bái hoạt động an toàn; nâng cao ý nhận thức về an ninh mạng cho cán bộ, công chức trên toàn tỉnh. Việc triển khai được thực hiện tại Trung tâm tích hợp dữ liệu và 38 ban, sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố với hệ thống giám sát và điều hành an ninh mạng tại Trung tâm giám sát an toàn, an ninh không gian mạng tỉnh Yên Bái. Tính đến nay, 100% điểm là các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã bàn giao cài đặt cấu hình mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II.

Sau Hội nghị này, thành phố Yên Báitiếp tục rà soát triển khai Hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng, đồng thời kiểm tra lại hệ thống mạng LAN để đấu nối với hệ thống mạng an toàn, an ninh không gian mạng của tỉnh và Hệ thống giám sát để cài đặt, vận hành và đưa vào sử dụng đảm bảo tiến độ, thời gian.

 

Kim Thúy - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)