► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Ngày xuất bản: 11/10/2021 9:52:00 CH

 Chiều ngày 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì. Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Yên Bái có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; báo cáo viên, tuyên truyền viên thành phố và đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thành phố.

 

Quang cảnh tại điểm cầu thành phố Yên Bái

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 4/10 đến ngày 7/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị đã họp bàn, cho ý kiến về 5 nội dung. Đó là: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương 4.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Các báo cáo viên, tuyên truyền viên các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương cần tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII với 2 vấn đề lớn trọng tâm. Tuyên truyền sâu rộng các nội dung trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động. Tập trung bám sát những kết quả quan trọng của Hội nghị; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; đồng thời, báo cáo viên cần lồng ghép các nội dung tuyên truyền, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương với các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, khắc phục khó khăn của đại dịch Covid-19 thời gian tới.

Đối với Thành ủy Yên Bái, ngay sau Hội nghị trực tuyến này, Thành ủy Yên Bái tăng cường phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Trong đó chú trọng tuyên truyền những thông điệp mạnh mẽ trong phát biểu khai mạc và bế mạc tại Hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này đó là: Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng, góp phần chuyển biến tình hình thật sự có hiệu quả. Đồng thời tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của thành phố Yên Bái.

 

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)