► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị triển khai phổ biến thu hồi đất công trình đường nối đường Lê Hồng Phong với đường kè hồ Hòa Bình phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái

Ngày xuất bản: 15/07/2021 2:56:00 CH

 Thành phố Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến thông báo thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường nối đường Lê Hồng Phong với đường kè hồ Hòa Bình, phường Nguyễn Thái Học.

 

Người dân trong diện thu hồi đất phục vụ công trình phát biểu ý kiến

Tại Hội nghị, 34 hộ dân thuộc Tổ 5 và Tổ 7, phường Nguyễn Thái Học trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện công trình đường nối đường Lê Hồng Phong với đường kè hồ Hòa Bình, phường Nguyễn Thái Học đã được nghe cơ quan chuyên môn thông báo Kế hoạch thông báo thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Theo Kế hoạch do Ban quản lý dự án thành phố xây dựng chi tiết với tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện công trình là 11.587,4 m2, trong đó thu hồi đất của hộ gia đình cá nhân 6.737,2m2. Đất do UBND phường Nguyễn Thái Học quản lý 4.470,9m2. Đất do tổ chức quản lý là 379,3m2. Loại đất thu hồi thuộc hai nhóm đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. Kế hoạch cũng nêu chi tiết cụ thể các mốc thời gian từ ngày 15 đến ngày 31/7/2021, tiến hành đo đạc, hoàn thiện bản đồ trích đo, trích lục thu hồi đất trình Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái và trình Sở Tài nguyên môi trường; Từ ngày 1-5/8/2021, họp triển khai công tác kiểm kê tài sản trên đất; Từ ngày 16/8-10/9, tiến hành kiểm kê, áp giá lập phương án bồi thường chi tiết của từng hộ gia đình trình Hội đồng thẩm định. Theo dự kiến, quá trình thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường nối đường Lê Hồng Phong với đường kè hồ Hòa Bình, phường Nguyễn Thái Học phấn đấu hoàn thành trong Quý IV/2021.

 

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái tiếp thu ý kiến của nhân dân

Tại Hội nghị, các hộ gia đình đã có nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chuyên môn và các ban, ngành liên quan xem xét các vấn đề như: Việc áp giá bồi thường theo đúng quy định, việc bố trí khu tái định cư đảm bảm các yếu tố trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày giúp cho người dân được yên tâm khi về nơi ở mới,… Các ý kiến đã được ngành chuyên môn tổng hợp trả lời thỏa đáng ngay tại Hội nghị, giúp cho các hộ dân yên tâm.

Ngay sau Hội nghị này, thành phố Yên Bái yêu cầu cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền đến các hộ dân nhằm tạo sự đồng thuận hơn nữa trong việc nghiên cứu thông báo chi tiết và các điều kiện liên quan. Đồng thời, tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương và các tổ chức có đất trong diện phải thu hồi nhanh chóng thực hiện các trình tự, thủ tục để bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

 

Kim Thúy - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)