► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị thảo luận xét công nhận 6 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày xuất bản: 26/10/2021 6:49:00 SA

Chiều ngày 25/10/2021, UBND thành phố tổ chức cuộc họp thảo luận, bỏ phiếu xét công nhận 6 thôn của 3 xã Tuy Lộc, Minh Bảo, Âu Lâu đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Đồng chí Phùng Tiến Thanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đăng Thuận - Trưởng Phòng Kinh tế thành phố thông qua báo cáo tóm tắt thẩm định hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của các thôn: Đồng Đình, Cửa Ngòi của xã Âu Lâu; Xuân Lan, Minh Thành của xã Tuy Lộc; Yên Minh, Thanh Niên của xã Minh Bảo. Kết quả thẩm định mức độ đạt các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại 6 thôn bao gồm: Tiêu chí số 1 về Nhà ở và công trình phụ trợ, đến nay 100% hộ dân của 6 thôn có nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ xây dựng; không có nhà tạm, nhà dột nát; Tiêu chí số 2 về vườn hộ và công trình chăn nuôi mức độ đạt so với yêu cầu của tiêu chí; Tiêu chí số 3 về hàng rào, yêu cầu của tiêu chí tỷ lệ hàng rào cây xanh hoặc hàng rào khác đảm bảo tính mỹ quan đạt từ 70% trở lên, qua kết quả thẩm định, 6 thôn đều đạt so với yêu cầu của tiêu chí; Tiêu chí 4 đối với hệ thống đường giao thông, các tuyến đường của các thôn đều có rãnh, cống thoát nước, biển báo giao thông, đường có cây bóng mát không bị hạn chế tầm nhìn, đảm bảo không bị ngập úng vào mùa mưa và được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; Tiêu chí số 5 về nhà văn hóa và khu thể thao các thôn đều có nhà văn hóa đạt chuẩn, làm tốt công tác quản lý, sử dụng phát huy hiệu quả của nhà văn hóa. Cơ sở vật chất trang thiết bị, thiết bị âm thanh, bàn, ghế đảm bảo cho hội họp và sinh hoạt văn hóa, có tường rào xây kiên cố, có bồn hoa, cây xanh. Các hoạt động trong năm tại nhà văn hóa thu hút người dân trong thôn, đạt từ 60% số hộ dân tham gia.

 

Ông Cao Quý Duy - Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường thành phố tham gia ý kiến về lĩnh vực được phân công phụ trách

Tiêu chí số 6 về Điện và Tiêu chí số 7 về văn hóa, giáo dục - y tế đều đạt so với yêu cầu của tiêu chí; Tiêu chí số 8 về vệ sinh môi trường, 100% rác thải trên địa bàn đều được thu gom, xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường. Các thôn đều đã xây dựng được mô hình tổ tự quản về giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng tổ tự quản các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp hoạt động thường xuyên hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng; Tiêu chí số 9 về hệ thống chính trị và an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo; không xảy ra tội phạm từ nghiêm trọng trở lên; không có cá nhân hoạt động chống Đảng, chính quyền. Tiêu chí số 10 về ý thức công dân, 100% người dân trong thôn chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, quy ước, hương ước; không người dân nào bị phê bình, cảnh cáo trở lên và không có người dân vi phạm pháp luật, bị xử lý theo quy định của pháp luật. Về sự hài lòng của người dân đối với xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại các thôn trong quá trình triển khai thực hiện đã nhận được sự đồng thuận và nhất trí cao trong các tầng lớp nhân dân với tỷ lệ hài lòng đạt từ 97% trở lên.

 

Bà Hồ Thị Thạch - Bí thư Chi bộ thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu phát biểu ý kiến

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đã tham gia phát biểu ý kiến về các tiêu chí được phụ trách. Trong đó đặc biệt quan tâm đến tiêu chí số 8 về vệ sinh môi trường mặc dù các thôn đều đã đạt so với yêu cầu của tiêu chí tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề lưu ý như: quy định về phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn, tuần hoàn chất thải và xử lý chất thải nhựa; quy định về thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn; quy định về đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn; phục hồi cảnh quan, cải tạo sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt đồng thời trồng thêm các loại hoa và cây bóng mát trên địa bàn. Đại diện các ông, bà lãnh đạo các thôn cũng đã phát biểu ý kiến bày tỏ tâm tư tình cảm của người dân rất phấn khởi khi nhận được sự quan tâm của thành phố và địa phương lựa chọn thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi thôn đều có quan điểm và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện để đạt được kết quả thẩm định và hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến người dân để duy trì, phát huy hiệu quả kết quả này.

Tiếp đó, các thành viên Hội đồng thẩm định, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ và Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã bỏ phiếu xét công nhận 6 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%./.

  

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TT-VH thành phố Yên Bái)