► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị thảo luận, bỏ phiếu xét công nhận các thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

Ngày xuất bản: 04/11/2022 6:40:00 SA

 Chiều ngày 03/11/2022, thành phố tổ chức Hội nghị thảo luận, bỏ phiếu xét công nhận các thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phùng Tiến Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố - Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thành phố; các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định xét công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thành phố; Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ và ông, bà là Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn của các xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Minh Bảo, Văn Phú, Tân Thịnh, Giới Phiên.

 

Quang cảnh Hội nghị

Căn cứ Quyết định số 1739, ngày 04/10/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới, thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu đối với các thôn: Tuy Lộc, Văn Liên, Tiên Phú của xã Văn Phú; Cống Đá, Nước Mát của xã Âu Lâu; Lương Thịnh, Thanh Hùng của xã Tân Thịnh; Tiền Phong của xã Giới Phiên; Thanh Sơn của xã Tuy Lộc; Bảo Yên của xã Minh Bảo. Báo cáo nêu rõ: Trong thời gian thẩm định từ ngày 26/10 - 31/10/2022, tổng số tiêu chí của của các thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới theo quy định là 15/15 tiêu chí đều đạt 100%. Trong đó về đường thôn và đường liên thôn tại các thôn đều đạt so với yêu cầu của tiêu chí; Các công trình thủy lợi tại các thôn đã đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho 100% diện tích sản xuất nông nghiệp; Hệ thống điện trên địa bàn các thôn đã được sử dụng điện lưới quốc gia theo tiêu chuẩn với 100% số hộ đã đăng ký trực tiếp sử dụng điện thường xuyên, an toàn, tin cậy và ổn định; Nhà văn hóa và Khu thể thao của các thôn đều đạt so với yêu cầu của tiêu chí; Thông tin và truyền thông các thôn đều đạt; Về nhà ở đã được nhân dân tại các thôn đầu tư xây dựng đảm bảo đạt chuẩn theo quy định của Bộ xây dựng; Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 tại các thôn ước đạt trên 47 triệu đồng; Các thôn đều đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo và phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã vận động xã hội hoá hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ làm nhà, vay vốn phát triển kinh tế... Vì thế, tỷ lệ hộ nghèo của các thôn đều giảm thấp; Các tiêu chí Tổ chức sản xuất, Văn hoá, Giáo dục, Y tế, Vệ sinh môi trường, Chất lượng môi trường sống, An ninh, trật tự xã hội, Ý thức công dân cũng đều đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Kết quả tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 tại các thôn đều đạt tỷ lệ trên 95%. 10 thôn đã được Hội đồng thẩm định của thành phố thẩm định đạt 17/17 tiêu chí, đạt 100%.

 

Lãnh đạo Phòng LĐTB&XH thành phố phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các thôn, các xã và các thành viên Hội đồng thẩm định về các tiêu chí được phụ trách cùng Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội thành phố đã phát biểu ý kiến nêu bật những mặt mạnh và một số khó khăn trong quá trình thực hiện xây dựng các tiêu chí đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp đó các thành viên Hội đồng thẩm định của thành phố đã bỏ phiếu xét công nhận các thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu năm 2022 với kết quả phiếu đạt tỷ lệ 100%.

 

Đại diện 10 thôn được thảo luận, bỏ phiếu xét công nhận thôn NTM kiểu mẫu năm 2022 phát biểu tại Hôi nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phùng Tiến Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố - Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thành phố đề nghị ngay sau Hội nghị này, các thôn, các xã tiếp thu và triển khai thực hiện các ý kiến tham gia của thành viên Hội đồng thẩm định để duy trì và nâng cao chất lượng thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định. Giao Phòng Kinh tế sẽ hoàn thiện hồ sơ trình ủy ban nhân dân thành phố công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Yêu cầu các xã tăng cường phối hợp với các phòng ban, liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền để các thôn chuẩn bị tốt các nội dung liên quan đến công bố quyết định trong dịp tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2022. Trong năm 2023, thành phố tiếp tục thực hiện hiện công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng nhiều hơn nữa thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đảm bảo mục tiêu của thành phố phấn đấu đạt xây dựng 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để từ đó đem lại cuộc sống đảm bảo chất lượng cho người dân về mọi mặt. Đối với các thành viên Ban chỉ đạo và các đồng chí được phân công phụ trách các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã, các thôn, thành phố yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc những kết quả đã được công nhận và tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu đạt chưa cao.

 

Kim Thúy - Đức Minh ((Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)