► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

Ngày xuất bản: 20/06/2021 9:58:00 CH

 Sáng ngày 19/6/2021, thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo phòng Tài nguyên và môi trường. Tham gia hội nghị còn có các cán bộ địa chính các xã, phường trên địa bàn thành phố.

 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Trong thời gian ½ ngày các cán bộ địa chính các xã, phường đã được lãnh đạo phòng Tài nguyên và môi trường thành phố truyền đạt 2 chuyên đề cơ bản gồm: Chuyên đề Bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng nghiệp vụ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Chuyên đề bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng nghiệp vụ trong công tác xác định nguồn gốc sử dụng đất, loại đất và xác nhận hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trên cơ sở tài liệu hướng dẫn theo quy định của Nhà nước, lãnh đạo phòng Tài nguyên và môi trường thành phố đã vận dụng và liên hệ với thực tế về công tác thu hồi đất, Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, việc xác định nguồn gốc sử dụng đất và công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố để làm dẫn chứng giúp các cán bộ tham gia lớp tập huấn hiểu và vận dung trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Ngoài 2 chuyên đề bồi dưỡng chuyên sâu, tại Hội nghị các cán bộ còn được hướng dẫn quy trình thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn số 01 về trình tự thủ tục, thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích Quốc gia, công công trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Những tài liệu hỏi đáp về quản lý sử dụng đất đai.

 Hiện thành phố đang trong quá trình đô thị hóa, nhiều công trình xây dựng trọng điểm của tỉnh và thành phố đang được tập trung triển khai. Tính riêng trong năm 2021 này, thành phố Yên Bái đang thực hiện thi công, giải phóng mặt bằng với gần 60 công trình xây dựng cơ bản, trọng điểm. Việc tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng có ý nghĩa thiết thực, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ địa chính các xã, phường nắm vững những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực hiện tốt thẩm quyền, trách nhiệm của một cán bộ địa chính trong việc tham mưu cho UBND xã, phường xác định nguồn gốc sử dụng đất, xác định loại đất và xác nhận hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp thực hiện bồi thường, hỗ trợ và  tái định cư, thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định...

Đồng thời thông qua Hội nghị tập huấn nhằm phát hiện bồi dưỡng cho các cán bộ địa chính có năng lực, chuyên môn tốt để điều động đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng tại một số địa phương đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất...Ngay sau Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng các cán bộ địa chính sẽ làm bài kiểm tra khảo sát đánh giá năng lực chuyên môn và đề xuất những giải pháp, cách làm sáng tạo trong quản lý đất đai trên địa bàn.

 

Lê Hương - Đức Minh (Trung tâm TT-VH thành phố)