► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp xã, thôn trên địa bàn xã Tân Thịnh.

Ngày xuất bản: 18/10/2022 3:26:00 CH

Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-VPĐPXDNTM ngày 24/5/2022 của Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Yên Bái về việc tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp xã, thôn năm 2022, ngày 18/9/2022, phòng Kinh tế thành phố Yên Bái phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Thịnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp xã, thôn trên địa bàn xã Tân Thịnh.

 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tham dự Hội nghị tập huấn có 70 học viên gồm lãnh đạo UBND xã, thành viên Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã, thành viên Ban phát triển thôn, xã Tân Thịnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trung Hải Sâm - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thịnh nêu ý nghĩa của Hội nghị tập huấn, đồng thời nêu rõ quyết tâm xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã như đẩy mạnh việc hoàn thiện các tiêu chí và nâng cao các tiêu chí ở xã theo bộ tiêu chí mới, tiến độ thực hiện các chương trình, kế hoạch xây dựng Nông thôn mới nâng cao tại xã Tân Thịnh.

Tại Hội nghị các học viên được nghe đồng chí Trần Thị Nguyệt - Phó trưởng phòng Kinh tế thành phố Yên Bái truyền đạt các nội dung: Tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các định hướng phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng Nông thôn mới các cấp và việc đánh giá, công nhân và thu hồi Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022. Theo đó, Bộ tiêu chí mới, bao gồm 5 nhóm 19 tiêu chí, Cụ thể: nhóm Quy hoạch có 1 tiêu chí, nhóm Hạ tầng kinh tế - xã hội có 8 tiêu chí, nhóm Kinh tế và tổ chức sản xuất có 4 tiêu chí, nhóm Văn hóa – xã hội – môi trường có 4 tiêu chí, nhóm Hệ thống chính trị có 2 tiêu chí.

Hội nghị cũng được quán triệt Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về Bộ tiêu chí về thôn (bản) nông thôn mới và Bộ tiêu chí về thôn (bản) nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Theo đó, giai đoạn này Bộ tiêu chí thôn kiểu mẫu gồm 17 tiêu chí, gồm: Giao thông; Thủy lợi; Điện; Nhà văn hóa và Khu thể thao thôn; Thông tin và truyền thông; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Nghèo đa chiều; Lao động; Tổ chức sản xuất; Văn hóa; Giáo dục; Y tế; Vệ sinh môi trường; Chất lượng môi trường sống; An ninh, trật tự xã hội; Ý thức công dân.

Các học viên cũng được truyền đạt các chuyên đề về phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng NTM; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng – xanh - sạch- đẹp- an toàn; chuyển đổi số trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; điều kiện, quy trình đánh giá, xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ cấp xã, thôn - những người trực tiếp làm công tác xây dựng NTM nắm vững và nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình xây dựng NTM giai đoạn tiếp theo.

 

Thanh Loan - Trung tâm DVHTPTNN thành phố Yên Bái