► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị tập huấn an toàn, an ninh thông tin, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và phần mềm VOFFICE

Ngày xuất bản: 12/04/2023 2:55:00 CH

  

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số đạt hiệu quả. Sáng ngày 12/4/2023, thành phổ Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tập huấn an toàn, an ninh thông tin, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và phần mềm VOFFICE cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2023. Đồng chí Tạ Ngọc Hoa, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Minh Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh dự Hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 15 điểm cầu của các xã, phường trên địa bàn.

 

Giảng viên trình bày các nội dung tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn 500 học viên là các cán bộ công chức, viên chức thành phố đã được giảng viên Trung tâm điều hành thông minh tỉnh truyền đạt các nội dung cơ bản gồm hướng dẫn cài đặt và sử dụng thiết bị chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tạo chữ ký trên môi trường điện tử, cách ký số, phát hành văn bản số trên phần mềm VOFICE; Hướng dẫn quy trình quản lý văn bản đi trên phần mềm VOFFICE; Hướng dẫn các tính năng mới trên phần mềm VOFFICE; Sự cần thiết về an toàn, an ninh thông tin; hướng dẫn xác định hệ thống thông tin, tiêu chí xác định cấp độ và cách lập hồ sơ để xuất cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin. Cũng tại Hội nghị tập huấn các học viên còn được trao đổi, thảo luận về những vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên môi trường điện tử; hướng dẫn cụ thể về việc tạo chữ ký trên môi trường điện tử, cách ký số, cách lập hồ sơ để xuất cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin. Sau kết thúc tập huấn các học viên đã tham gia làm bài thu hoạch về các nội dung đã được tập huấn.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo rà soát hiện nay việc sử dụng chữ ký số của lãnh đạo trên môi trường mạng ở các phòng, ban, đơn vị thành phố mới đạt 20% và ở các xã, phường đạt 50%; có 11/15 xã, phường chưa xác định được cấp độ và đề nghị phê duyệt cấp độ đối với hệ thống thông tin của đơn vị mình. Vì vậy, việc tổ chức Hội nghị tập huấn sẽ giúp cho các cán bộ công chức, viên chức thành phố nắm bắt được các kiến thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng thiết bị chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; quy trình quản lý văn bản đi trên phần mềm VOFFICE; về an toàn, an ninh thông tin để từ đó làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, sử dụng hiệu quả chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng, sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử trong hoạt động của các phòng, ban, đơn vị thành phố; góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số xếp hạng về chuyển đổi số, công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp, nhằm phụ vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

                                                           

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)