► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị phổ biến một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất Nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Ngày xuất bản: 30/03/2021 8:20:00 SA

 Chiều ngày 29/3/2021, Phòng kinh tế thành phố Yên Bái phối hợp với UBND xã Âu Lâu tổ chức hội nghị phổ biến một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất Nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 cho 50 đại biểu là chủ các cơ sở sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn xã Âu Lâu.

 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Trong chương trình Hội nghị, bà Trần Thị Nguyệt - Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố đã tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho 50 đại biểu về nội dung Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt Hội nghị chủ yếu tập trung phổ biến  một số chính sách áp dụng trên địa bàn thành phố Yên Bái cụ thể như: Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cây ăn quả liên kết theo chuỗi giá trị; chính sách hỗ trợ phát triển cây dược liệu; chính sách hỗ trợ phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững; chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi quy mô vừa và lớn theo chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa hoặc đặc sản, hữu cơ; chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay để sản xuất con giống lợn an toàn...và một số chính sách khác.

Thông qua Hội nghị, 50 đại biểu là chủ các cơ sở sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn xã Âu Lâu đã được cung cấp và trao đổi thông tin về nội dung, hình thức, quy mô và định mức hỗ trợ trong việc xây dựng các dự án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025. Qua đó là cơ sở nhằm khuyến kích, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế nông nghiệp trên địa bàn xã Âu Lâu và thành phố Yên Bái phát triển toàn diện bền vững.

 

Đỗ Lý - Trung tâm DVHTPTNN thành phố