► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị phổ biến Nội quy, triển khai Phương án khai thác, quản lý hoạt động kinh doanh tại chợ Bến Đò, xã Giới Phiên

Ngày xuất bản: 10/03/2023 8:21:00 CH

 Ngày 09/3/2023, Ban Quản lý chợ thành phố Yên Bái đã tổ chức hội nghị phổ biến Nội quy và triển khai phương án khai thác, quản lý hoạt động kinh doanh tại chợ Bến Đò, xã Giới Phiên. Tham dự có Lãnh đạo một số ngành thành viên BCĐ di dời chợ thành phố; Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái; Các tiểu thương đã thực hiện bốc thăm, đủ điều kiện kinh doanh tại chợ Bến Đò.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, Đại diện Ban quản lý chợ đã phổ biến, triển khai một số nội dung như: Nội quy chợ Bến Đò; Phương án khai thác, quản lý hoạt động kinh doanh tại chợ. Thông tin về thời hạn ký kết hợp đồng; quy định cách thức thực hiện nghĩa vụ tài chính của các hộ kinh doanh tại chợ Bến Đò. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh về các nội dung kinh doanh tại Chợ phải đảm bảo các quy định của Pháp luật về thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm mỹ quan đô thị. Các hộ kinh doanh, cũng như khách hàng, du khách được tạo điều kiện thuận lợi nhất khi giao thương, thăm quan tại Chợ.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Công tác đảm bảo an toàn về con người, chất lượng hàng hóa, đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị được cấp ủy , chính quyền sở tại tích cực phối hợp với các ngành chức năng, ban quản lý chợ triển khai thực hiện nghiêm túc. Sau khi nghe phổ biến các nội dung trên, tại Hội nghị, đại diện các tiểu thương, hộ kinh doanh đã tham gia 17 ý kiến phát biểu, với 30 nội dung, tập trung vào các đề xuất, kiến nghị với Ban quản lý chợ. Nhìn chung, các tiểu thương, hộ kinh doanh đều nhất trí với Nội quy chợ và các nội dung đã triển khai về phương án khai thác, quản lý hoạt động kinh doanh tại chợ Bến Đò.

 

Hộ tiểu thương phát biểu ý kiến

Tuy nhiên, các tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ còn có một số nội dung băn khoăn khi Chợ chưa chính thức đi vào hoạt động... Trên cơ sở những ý kiến, kiến nghị của các hộ kinh doanh, đại diện BCĐ di dời chợ thành phố và ban quản lý chợ đã tiếp thu và trả lời ý kiến, kiến nghị chính đáng của các tiểu thương, hộ kinh doanh theo thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị còn lại sẽ được tổng hợp báo cáo cơ quan Nhà nước có thầm quyền theo quy định.

Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái cũng giới thiệu về các nội dung kinh doanh phù hợp với công tác chuyển đổi số.

  

Hộ tiểu thương phát biểu ý kiến

Được biết, ngay sau Hội nghị này và trên cơ sở thống nhất các phương án, các hộ tiểu thương đủ điều kiện sẽ được ký hợp đồng thuê diện tích kinh doanh tại chợ Bến Đò, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái để sớm đưa Chợ vào hoạt động, thiết thực nâng cao hiệu quả hoạt động giao thương của nhân dân.

 

Minh Chín - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)