► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 318, ngày 2/12/2022 của UBND thành phố về tổ chức Lễ hội Đền Tuần Quán- Xuân Quý Mão năm 2023

Ngày xuất bản: 23/02/2023 7:17:00 SA

 Sáng ngày 22/2/2023, thành phố đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 318, ngày 2/12/2022 của UBND thành phố về tổ chức Lễ hội Đền Tuần Quán - Xuân Quý Mão năm 2023. Đồng chí Tạ Ngọc Hoa, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự còn có lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của thành phố, lãnh đạo phường Yên Ninh.

 

Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ được phân công thực hiện theo KH 318 của UBND thành phố. Đến thời điểm này, các đơn vị, địa phương được phân công nhiệm vụ đã tích cực chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan và phường Yên Ninh xây dựng các phương án, kế hoạch tổng thể để tổ chức Lễ Hội; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với các đơn vị kiểm tra, rà soát, chỉnh trang, sữa chữa, tu bổ các hiện vật và hạng mục liên quan đến tổ chức Lễ hội. Tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang phục, lễ phục; các nội dung liên quan đến tổ chức phần lễ và phần Hội; Xây dựng  kịch bản tổ chức Chương trình văn nghệ đặc biệt khai mạc Lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, các trò chơi dân gian tại Lễ hội; Xây dựng các phương án, địa điểm tổ chức Hội chợ thương mại; việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị…

 

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phát biểu ý kiến

Theo kế hoạch, Lễ hội Đền Tuần Quán - Xuân Quý Mão năm 2023 dự kiến được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 21/4/2023 đến ngày 22/4/2023( tức ngày 02/3 đến hết ngày 03/3 năm Quý Mão). Tại Hội nghị các đại biểu đã báo cáo tiến độ tổ chức thực hiện theo kế hoạch, đồng thời đề xuất một số giải pháp tổ chức lễ Hội đảm bảo đúng mục đích yêu cầu đề ra.

 

Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố phát biểu ý kiến

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Tạ Ngọc Hoa đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của các phòng ban, đơn vị thành phố và phường Yên Ninh. Đồng thời đồng chí tiếp tục chỉ đạo trên cơ sở các nhiệm vụ đã được phân công theo KH 318, ngày 2/12/2022 của UBND thành phố, các phòng, ban, đơn vị và phường Yên Ninh cần xây dựng kế hoạch, kịch bản cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ đã được phân công, đảm bảo Lễ Hội Đền Tuần Quán năm 2023 được tổ chức trang trọng, an toàn, hiệu quả; góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Lễ hội Đền Tuần Quán, tạo điều kiện giao lưu văn hóa giữa nhân dân địa phương với du khách thập phương, đồng thời tạo dấu ấn đặc sắc trong du khách và Nhân dân về lễ hội truyền thống của địa phương.

 

Các đại biểu kiểm tra thực địa

Ngay sau Hội nghị các thành viên tham gia tổ chức Lễ hội đã trực tiếp xuống khảo sát thực địa để tổ chức các hoạt động tại Lễ hội đạt hiệu quả cao nhất.

                                             

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)