► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

Ngày xuất bản: 25/12/2020 1:35:00 CH

 Sáng ngày 25/12/2020, Thành ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tới đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ.

 

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; nội dung cơ bản Chương trình hành động số 10-Ctr/TU ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy, Góp ý vào Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh ủy; cập nhật, bổ sung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã dành phần lớn thời gian đề cập về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố, giai đoạn 2020-2025. Trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đi sâu phân tích, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của các nghị quyết vào các điều kiện thực tế của địa phương.

 

Đồng chí Bí thư Đảng bộ phường Nam Cường phát biểu tham luận

 

Đồng chí Bí thư Đảng bộ xã Tân Thịnh phát biểu tham luận

Ngay sau Hội nghị này, Thành ủy Yên Bái yêu cầu các đại biểu viết bài thu hoạch và khẩn trương triển khai ngay việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng tại địa phương, đơn vị mình. Trong đó lựa chọn những nội dung, hình thức học tập, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, cán bộ, đảng viên và nhân dân để công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả thiết thực, tránh hình thức, hướng tới mục tiêu thống nhất nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc thành phố nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, gắn việc học tập, quán triệt nghị quyết với thảo luận, bổ sung, hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch công tác của địa phương, đơn vị một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và thành phố đã đề ra.

 

Kim Thúy - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)