► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị Báo cáo viên Thành ủy tháng 4 và Giao ban công tác Tuyên giáo quý I/2023

Ngày xuất bản: 26/04/2023 6:08:00 CH

Chiều ngày 26/4/2023, Thành ủy Yên Bái đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 4 và Giao ban công tác Tuyên giáo quý I/2023, nhằm cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên thành phố và định hướng tuyên truyền những nội dung quan trọng trong thời gian tiếp theo. Đồng chí Hà Thị Sinh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đặng Hải Sơn - Báo cáo viên Trung ương, Trưởng phòng GDLLCT- Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin nhanh về  tình hình thời sự trong nước, quốc tế, với những vấn đề thời sự chính trị nổi bật trong thời gian qua. Đồng thời, khẳng định quyết tâm chính trị to lớn của Đảng ta trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, làm cơ sở để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường các tiềm lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

 Báo cáo viên thông tin tình hình thời sự và quốc tế nổi bật tại hội nghị

Tiếp đó, Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023 của Thành ủy. Báo cáo nêu rõ: Trong 3 tháng qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy  đã tham mưu tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 và phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Tỉnh ủy ban hành trong năm 2022 cho 216 đồng chí. Triển khai phổ biến, quán triệt 24 nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và trọng tâm từng lĩnh vực.

 

Lãnh đạo đảng bộ phường Hợp Minh thảo luận tại hội nghị

 

Lãnh đạo đảng bộ xã Âu Lâu thảo luận tại hội nghị

Chủ trì, phối hợp sơ kết 07 nghị quyết, chỉ thị; tham mưu thẩm định 03 kế hoạch của Thành ủy thực hiện chương trình hành động số 116, 117, 118 thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Tỉnh ủy. Tham mưu 08 văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2023. Chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo chất lượng; kịp thời tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, thành phố, các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện diễn ra trong quý. Tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU, ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy và tập trung tuyên truyền các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2023.

 

Đồng chí Hà Thị Sinh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng công tác tuyên truyền tại hội nghị

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Hà Thị Sinh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên  của thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo.

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố. Tuyên truyền kết quả kinh tế, xã hội của thành phố 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng tiếp theo của năm 2023. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền những kết quả đạt được về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố trong quý II và cả năm 2023.           

 

Tiến Bình - Thu Hồng (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)