► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị Báo cáo viên Thành ủy Yên Bái tháng 3/2022

Ngày xuất bản: 31/03/2022 1:18:00 CH

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, sáng ngày 31/3/2022, Thành ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Thành ủy tháng 3/2022.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được định hướng về công tác quản lý hoạt động dịch vụ Internet, mạng xã hội, công tác quản lý thông tin - báo chí - xuất bản trên địa bàn. Theo đó nội dung này nhấn mạnh: Những năm qua, cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, truyền thông toàn cầu, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet ở nước ta đã có sự phát triển mạnh mẽ. Với thế mạnh về khả năng tương tác cao, độ bao phủ rộng, sử dụng thuận tiện, các nền tảng mạng xã hội đã thu hút được đông đảo người sử dụng, qua đó, có những tác động sâu, rộng đến đời sống Nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích và mặt tích cực, công tác quản lý mạng xã hội, tình trạng lợi dụng Internet, mạng xã hội để đăng tải, tán phát thông tin sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước và địa phương. Vì vậy, yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề an toàn, an ninh mạng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet; phổ biến, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng, các quy định về kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước.

 

Đại diện các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố ký giao ước thi đua thực hiện mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

Tiếp đó, Hội nghị được nghe triển khai Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Theo kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đợt sinh hoạt chính trị xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác, tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung trọng tâm, đột phá và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi nội dung trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phân tích gắn với thực tiễn công tác để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần nêu gương và phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần cùng toàn Đảng bộ và Nhân dân xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững trở thành đô thị loại II “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh nói chung và những nội dung cụ thể của chuyên đề năm 2022 đi vào thực tiễn của đời sống xã hội. Thành ủy Yên Bái yêu cầu ngay sau Hội nghị này, mỗi cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên cần tiếp tục quán triệt, triển khai nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xác định đây là việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Ký giao ước thi đua thực hiện mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

Định hướng công tác tuyên giáo và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả các nhóm mạng xã hội phục vụ công tác nắm bắt, trao đổi thông tin và duy trì hoạt động của đội ngũ công tác dư luận xã hội các cấp. Thường xuyên nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân; Rà soát và triển khai thực hiện nghiêm túc vệc xuất bản lịch sử truyền thống, kỷ yếu. Đề nghị các đơn vị tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên hưởng ứng, tham gia thi Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Yên Bái do Thành ủy tổ chức trên Website Bản tin Đảng bộ thành phố Yên Bái từ 04/4/2022 đến 02/5/2022; Đôn đốc, hướng dẫn triển khai đợt 1 “Cuộc vận động quảng bá, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””; Các chi, đảng bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên chỉ đạo tuyên truyền triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động; chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, HĐND, UBND tỉnh, thành phố; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện diễn ra trong tháng 4/2022 và tập trung tuyên truyền chủ đề, kết quả quý I và chỉ tiêu, nhiệm vụ quý II năm 2022 của thành phố.

Nhân dịp này, Thành ủy tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố.

 

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)