► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 12 (mở rộng)

Ngày xuất bản: 14/07/2021 6:44:00 CH

 Ngày 14/7/2021, Thành ủy Yên Bái đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, lần thứ 12 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; bàn và quyết định một số nội dung công tác thuộc thẩm quyền.

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 12 (mở rộng)

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở Chương trình hành động số 18, ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy, Đảng bộ thành phố đã cụ thể hóa, ban hành Kế hoạch hành động số 25, ngày 25/12/2020 để tổ chức triển khai thực hiện với phương châm Rõ việc, rõ phương pháp, rõ người, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện”. Với quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa ổn định, phát triển kinh tế - xã hội thành phố”, 6 tháng đầu năm 2021 đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 09/59 chỉ tiêu, 19 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, 11chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch và còn 20 chỉ tiêu chưa tính được kết quả; hoàn thành 58/283 nhiệm vụ trọng tâm, đang tập trung triển khai 217 nhiệm vụ và còn 08 nhiệm vụ chưa thực hiện. Trên lĩnh vực kinh tế thành phố duy trì phát triển ổn định; các chỉ tiêu về phát triển kinh tế đều có bước tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng 32,2%; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 12,4%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 22,7%; Giá trị hàng hoá xuất khẩu tăng 27,2%; Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 21,4%; Giá trị sản xuất ngành xây dựng trên địa bàn tăng 28,8%; Thu ngân sách nhà nước tăng 5%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, nâng cấp hoàn thiện tạo diện mạo mới ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều tiến bộ, an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; kết quả thực hiện chỉ tiêu về y tế, giáo dục, nếp sống văn hóa đạt và vượt kế hoạch đề ra. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và có nhiều đổi mới, hiệu quả. Đặc biệt, chỉ đạo triển khai bài bản, chặt chẽ, đảm bảo đúng các quy trình, tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Các đồng chí Thường trực Thành ủy điều hành Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế như: Việc quán triệt và triển khai thực hiện các chương trình hành động, nghị quyết, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp còn chậm; chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, nắm tình hình cơ sở cũng như việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Một số chỉ tiêu phát triển KT-XH, xây dựng đảng tuy có sự tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng còn đạt thấp so với kế hoạch. Công tác chỉ đạo triển khai công tác, chống dịch bệnh Covid-19 ở một số nơi vẫn còn chậm và lúng túng. Tình hình ANCT-TTAT xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp…

Trong 6 tháng cuối năm, với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, thành ủy sẽ tập trung chỉ đạo cơ sở thường xuyên rà soát, chủ động triển khai các giải pháp để triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm. Trong đó, đối với lĩnh vực kinh tế, phấn đấu tổng giá trị sản xuất trên địa bàn cả năm đạt 15nghìn tỷ đồng; cơ cấu kinh tế bao gồm TM-DV chiếm 51,6%, Công nghiệp - xây dựng 46,1% và Nông, lâm nghiệp, thủy sản 2,3%; tốc độ năng suất xã hội đạt 7,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 81 triệu đồng/người/năm.Trong lĩnh vực VH-XH, tiếp tục xây dựng các chương trình hành động, các Đề án theo nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phấn đấu 3.350 lao động được tạo việc làm mới, đạt 100% kế hoạch; Thực hiện tốt chống dịch Covid-19; Duy trì 15 xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99%. ANCT-TTAT xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và đổi mới, hiệu quả, nhất là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2021 gắn với thực hiện NQ TW 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng các quần chúng ưu tú để xem xét, kết nạp, phấn đấu năm 2021 kết nạp 153 đảng viên mới...

 

Các đại biểu tích cực thảo luận tại Hội trường

Hội nghị BCH Đảng bộ hành phố khóa XX, kỳ  thứ 12 (mở rộng) đã thông qua báo cáo tóm tắt tiến độ khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020 theo tinh thần NQ TW 4-khóa XII của đảng; Quán triệt một số Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Thông qua dự thảo các chương trình hành động, kế hoạch của thành ủy thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh; Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm kết quả hoạt động của tổ công tác theo Quyết định số 278 của thành ủy...cùng một số nội dung công tác thuộc thẩm quyền.

Trên cở sở những nội dung đưa ra tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trong đó các chi, đảng bộ khối phòng, ban chuyên môn và các xã, phường tập trung đánh giá, bổ sung, phân tích làm nổi bật những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân dẫn đến tồn tại. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm tổ chức hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021. Khối các đơn vị doanh nghiệp tập trung làm rõ những kết quả, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD, đặc biệt công tác PC và sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động của doanh nghiệp, thu nhập, việc làm của người lao động…

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ hành phố khóa XX, kỳ thứ 12 (mở rộng) đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thông qua Nghị quyết Hội nghị. Kết quả của hội nghị sẽ góp phần tạo tiền đề để thành phố hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XX. Đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy đã phát biểu kết luận hội nghị và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà cấp uỷ, chính quyền, các phòng, ban, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở cần tập trung làm tốt trong thời gian tới.

 

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi trắc nghiệm

Nhân dịp này, Đảng bộ thành phố đã tổng kết và tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

 

Minh Chín - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái) 

Tin khác

 • Thành đoàn Yên Bái: Khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại phường Nam Cường
 • Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non, tiểu học, THCS năm học 2022-2023
 • Hội Cựu Chiến binh thành phố Yên Bái tổ chức thành công Hội thi hội viên Câu lạc bộ tuyên truyền Cựu Chiến binh giỏi lần thứ Nhất năm 2022
 • Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố tổ chức buổi đối thoại, vận động thu hồi đất tại xã Văn Phú thực hiện công trình Cầu Giới Phiên
 • Tập huấn phổ biến về kế hoạch phòng, chống dịch bệnh và Thông tư quy định về kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y
 • Đảng uỷ Quân sự thành phố ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP và công tác xây dựng Đảng năm 2023
 • Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy - Bộ Công an tuyên truyền về phòng chống ma túy tại thành phố Yên Bái
 • Thành phố Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ chủ chốt các xã, phường năm 2022
 • Thường trực Thành ủy làm việc với các xã, phường và các phòng, ban, đơn vị về tiến độ thực hiện các chỉ tiêu Chương trình hành động 56 của Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động 99 của Thành ủy
 • Hội nghị tập huấn tăng cường nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp
 • 1-10 of 1781<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >