► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội đồng nhân dân thành phố khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 - Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Ngày xuất bản: 16/05/2021 9:34:00 CH

 Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thành phố khóa XX có nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động, theo hướng trách nhiệm, dân chủ, hướng về cơ sở, được đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm theo dõi và đánh giá cao. Từ đó nêu cao vị thế, vai trò của cơ quan dân cử ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố.

 

Một buổi giám sát tại xã Tuy Lộc

Trong nhiệm kỳ, HĐND thành phố đã tổ chức thành công 17 kỳ họp. Việc tổ chức các kỳ họp có sự đổi mới rõ rệt, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào kỳ họp (kỳ họp không giấy tờ). Công tác điều hành đảm bảo dân chủ; không khí kỳ họp dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, có trách nhiệm, chú trọng nâng cao chất lượng các phiên thảo luận, tập trung trí tuệ của đại biểu để quyết định các vấn đề có ý nghĩa quan trọng, đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Trần Phượng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: “Trong đầu nhiệm kỳ có 30 đại biểu, đến nay còn 22 đại biểu, 08 đại biểu chuyển công tác…. Nên hoạt động của HĐND có nhiều khó khăn song với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể Thường trực, các Ban HĐND, cá nhân các đại biểu, HĐND thành phố khóa XX đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là thực hiện chức năng tổ chức các kỳ họp ban hành các nghị quyết được làm chặt chẽ, bài bản nhất là khâu thẩm định đề án, báo cáo, tờ trình của UBND trình kỳ họp, các nghị quyết đã đi vào cuộc sống, đi vào thực tiễn, góp phần để bộ mặt thành phố đổi thay nhanh chóng, phấn đấu trở thành đô thị loại II.” Trong nhiệm kỳ, HĐND thành phố đã ban hành 132 nghị quyết. Trong đó các nghị quyết chuyên đề được xây dựng trên cơ sở những vấn đề lớn lớn có tính trọng tâm nhằm phát huy được tiềm năng, thế mạnh của thành phố, tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế; xây dựng cơ bản - quản lý đô thị; văn hóa xã hội. Điển hình như Nghị quyết về Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025; Nghị quyết về Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố giai đoạn 2016-2020, đinh hướng đến năm 2030, Nghị quyết về thông qua Đề án sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Yên Bái; Nghị quyết phê chuẩn Đề án nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2020, đinh hướng đến 2025.... Nghị quyết sau khi được ban hành, UBND thành phố, đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các cấp, các ngành, phòng, ban, đơn vị, xã, phường và nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 

Đại biểu chất vấn tại kỳ họp thứ 17, HĐND thành phố khóa XX

Cùng với việc tổ chức tốt các kỳ họp, HĐND thành phố còn chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng khảo sát, giám sát. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực và các Ban của HĐND thành phố đã ban hành 67 kế hoạch giám sát tại 244 cơ quan, phòng, ban đơn vị thành phố và các xã, phường. Trong đó, Thường trực HĐND thành phố giám sát 19 cuộc tại 104 đơn vị; Ban Pháp chế giám sát 19 cuộc tại 59 đơn vị; Ban Kinh tế - xã hội giám sát 29 cuộc tại 81 đơn vị. Trước mỗi cuộc giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã xây dựng kế hoạch khảo sát và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng chức năng, quyền hạn theo luật định. Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp có nhiều đổi mới. Hình thức giám sát đa dạng, thiết thực, ngoài giám sát trực tiếp còn tổ chức giám sát qua báo cáo, hội nghị của UBND, giám sát kỳ họp, giám sát qua hoạt động chất vấn. Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố cho biết: “Trong nhiệm kỳ qua, nội dung giám sát của HĐND thành phố luôn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố; tổ chức triển khai nghị quyết kỳ họp HĐND; việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, xã, phường. Ngoài các chương trình giám sát theo kế hoạch, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, TT HĐND, các Ban HĐND thành phố, luôn chú trọng nắm bắt những vấn đề nổi cộm về kinh tế - xã hội, các vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm để tổ chức giám sát. Qua đó phát hiện, kiến nghị với UBND các cấp kịp thời xử lý những vướng mắc, tồn tại bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố”.

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND thành phố cũng đã tập trung đổi mới trong hoạt động tiếp xúc cử tri, phối hợp tổ chức 174 hội nghị tiếp xúc cử tri, chất lượng các cuộc tiếp xúc ngày được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo cử tri tham dự, dành nhiều thời gian để cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tham gia xây dựng chính quyền. Hoạt động tiếp xúc cử tri góp phần gắn kết mối quan hệ giã cử tri và đại biểu, tạo được niềm tin của cử tri và nhân dân đối với cơ quan dân cử ở địa phương. Ông Đỗ Văn Đang, tổ cử tri phường Hợp Minh cho biết: “Tôi thấy rằng, các hội nghị tiếp xúc cử tri đều được tổ chức đúng thành phần, các đại biểu HĐND dành thời gian tối ưu cho cử tri tham gia ý kiến, tiếp thu các ý kiến của cử tri đảm bảo tính khách quan toàn diện về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được trả lời theo các nhóm vấn đề và tiếp thu chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.”

 

Khen thưởng các đại biểu HĐND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Ông Trần Phượng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định:Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của HĐND thành phố đã có nhiều đổi mới theo hướng trách nhiệm, dân chủ, hướng về cơ sở; vai trò hoạt động của HĐND được được nâng lên rõ rệt. Từ khâu tổ chức các kỳ họp, ban hành các nghị quyết phù hợp với thực tiễn cuộc sống, hoạt động giám sát đã đi vào chiều sâu; hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện tốt, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri tới HĐND và các cơ quan, tổ chức hữu quan. Những kết quả đã đạt được của HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, sẽ tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ mới 2021-2026 để HĐND thành phố xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.”

 

Việt Hà - Trung tâm TT-VH thành phố