► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái khoá XXI tổ chức kỳ họp thứ 5 (chuyên đề)

Ngày xuất bản: 27/05/2022 6:13:00 CH

Chiều ngày 27/5/2022, Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền HĐND  thành phố. Tham dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Minh, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí trong BTV Thành uỷ; các đồng chí thành viên UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường.

 

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe 3 tờ trình bao gồm: Tờ trình của UBND thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2022; Tờ trình của UBND thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; Tờ trình của UBND thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Yên Bái.

 

Chủ tọa kỳ họp

Trong đó, đối với dự toán thu ngân sách năm 2022, trên cơ sở thực hiện dự toán thu ngân sách 4 tháng đầu năm, nguồn lực và dự báo kết quả thực hiện 8 tháng còn lại, UBND thành phố đề nghị tăng dự toán thu ngân sách từ 770 tỷ đồng lên 863 tỷ đồng, tăng 93 tỷ đồng so với dự toán đầu năm và tăng ở số thu tiền sử dụng đất. Theo đó thành phố cũng điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách thành phố từ 733 tỷ 552,5 triệu đồng lên 826 tỷ 552,5 triệu đồng, tăng 93 tỷ đồng cho đầu tư phát triển từ nguồn thu sử dụng đất. Đối với việc đề nghị lập và ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố là cần thiết bởi thành phố đang trên đà phát triển, tốc độ đô thị hoá cao cần sớm có quy chế quản lý đảm bảo theo Luật Kiến trúc và sớm để thành phố đạt đô thị loại II và tiến tới sớm đạt đô thị loại I. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND thành phố về nội dung 3 tờ trình nêu trên. 

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Trên cơ sở các tờ trình và dự thảo Nghị quyết kỳ họp, các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm các nội dung đã nêu. Trong đó tập trung vào công tác thu ngân sách; tiến độ đầu tư xây dựng trên địa bàn bằng vốn đầu tư công và vốn vay ODA; công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng, đô thị. Các ý kiến đều làm rõ hơn các nội dung có liên quan và khẳn định quyết tâm sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH đã đề ra

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại kỳ họp

Sau một thời gian làm việc trên tinh thần tập trung, dân chủ, kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp theo hình thức tích trên mạng điện tử với 100% đại biểu có mặt đều nhất trí với Nghị quyết của HĐND thành phố về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2022; Nghị quyết của HĐND thành phố về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Yên Bái.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp trên hệ thống điện tử

Ngay sau kỳ họp này, UBND thành phố sẽ phối hợp và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường triển khai cụ thể hóa các Nghị quyết của kỳ họp.

                                                               

Minh Chín - Thanh Nghị