► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội đồng nhân dân phường Nam Cường khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày xuất bản: 17/06/2021 1:05:00 CH

 Ngày 17/6/2021, Thường trực Hội đồng Nhân dân phường Nam Cường khóa XX tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XXI. Đến dự có đồng chí Trần Phượng - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân Phường và đại diện các ban ngành đoàn thể phường.

 

Quang cảnh Kỳ họp 

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026, đúng 7h ngày 23/5, tại 6 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đã đồng loạt khai mạc. Đến 11h30’ cùng ngày, 2.927 của tri của phường Nam Cường đã tham gia thực hiện quyền công dân, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả bầu cử, đã bầu đủ số lượng 21 đại biểu trong số 36 đại biểu ứng cử. Đại biểu trúng cử vào Hội đồng nhân dân phường khóa XXI đạt số phiếu cao từ 73% - 98,5%. Về cơ cấu, đại biểu là nữ 11 người, chiếm 52,38%; đại biểu trẻ tuổi 4 người, đạt 19,04%; đại biểu người dân tộc thiểu số 1 người, chiếm 4,76%; người ngoài Đảng 2 người, đạt 9,52%; Đại biểu tái cử 10 người, đạt 47,06%. Về thành phần, cơ quan Đảng 2 đại biểu; Chính quyền 4 đại biểu; MTTQ và các đoàn thể 5 đại biểu; Công an-Quân sự 2 đại biểu; Tổ chức kinh tế 1 đại biểu; Cơ quan trường học 1 đại biểu và các Tổ dân phố 6 đại biểu.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu bà Phạm Thị Mơ - Bí thư Đảng ủy, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND phường và bầu bà Đặng Thị Mai giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp cũng đã bầu các Trưởng, Phó ban Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân phường. Bầu thường trực ủy ban nhân dân phường nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm ông Đỗ Đình Quý tái đắc cử chức danh Chủ tịch, ông Vũ Công Bính tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau thời gian làm việc tích cực với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Đó là trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND; Thông qua Tờ trình về tổ chức các kỳ họp thường kỳ năm 2021 của HĐND phường. Cũng trên cơ sở xem xét Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân phường, Hội đồng nhân dân phường đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường kỳ năm 2021 của HĐND phường.

 

Các đại biểu HĐND phường nhận Giấy chứng nhận đại biểu HĐND

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Phạm Thị Mơ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường đã nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của phường, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020- 2025, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, năng động, sáng tạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự tích cực của đoàn thể và sự đồng thuận của toàn dân. Hội đồng nhân dân phường sẽ tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND đã đề ra; Ủy ban nhân dân phường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động, quan tâm giải quyết những kiến nghị của cử tri và nhân dân. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh 6 tháng cuối năm; Ủy ban nhân dân phường tăng cường phối hợp và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân tạo thành sức mạnh tổng hợp triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của phường đã đề ra. Xứng đáng là đại diện cho quyền lợi của nhân dân trong toàn phường, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, góp phần thúc đẩy phường phát triển đi lên, tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có của địa phương.

 

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)