► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội đồng nhân dân phường Đồng Tâm tổ chức kỳ họp thứ 5

Ngày xuất bản: 25/12/2021 9:01:00 CH

 Hội đồng nhân dân phường Đồng Tâm vừa tổ chức kỳ họp thứ 5 đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022, và Nghị quyết một số nội dung quan trọng của địa phương.

 

Đại biểu HĐND phường Đồng Tâm chất vấn tại kỳ họp

Năm 2021, bám sát chủ trương, Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy, nhiệm vụ chính trị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Thường trực HĐND phường đã xây dựng chương trình công tác sát với thực tế; xây dựng chương trình, Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư của HĐND khóa VIII và triển khai nhiệm vụ chính trị của phường. Năm 2021, Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường đã tiến hành giám sát, công tác tiếp công dân và việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại UBND phường. Ngoài hoạt động giám sát trực tiếp, Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường đã tiến hành giám sát thường xuyên trên các lĩnh vực nhạy cảm, được nhiều cử tri quan tâm, như: Giám sát việc xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường, tập trung giám sát công tác thu các loại quỹ, giám sát việc thực hiện công tác thu ngân sách, tổng quyết toán thu - chi ngân sách, các giải pháp thực hiện dự toán thu, chi, giám sát về công tác xây dựng dự toán và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách.

 

Lãnh đạo Công an phường Đồng Tâm trả lời chất vấn tại kỳ họp

Lĩnh vực xây dựng cơ bản - quản lý đô thị tiến hành giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; giám sát việc xử lý vi phạm xây dựng, việc lấn chiếm hành lang, vỉa hè. Giám sát việc thực hiện công tác an sinh xã hội, các hoạt động tổ chức đón Tết Nguyên đán; công tác tuyển sinh và việc đóng góp, sử dụng nguồn xã hội hóa giáo dục một số trường trên địa bàn phường; công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai và công tác vệ sinh môi trường, công tác phòng, chống dịch Covid - 19; việc rà soát và chi trả cho các nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng theo luật định, phối hợp với UB MTTQ phường tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri. Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri được thực hiện công khai, dân chủ, theo Luật định, từng bước được cải tiến và đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, chất lượng các buổi tiếp xúc ngày được nâng lên.

  

Trao giấy chứng nhận các đại biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Tại kỳ họp cũng đã thông qua, các báo cáo, tờ trình của HĐND và UBND phường. Nội dung chất vấn có 3 đại biểu đưa ra các nội dung đang được đa số nhân dân Phường quan tâm, đó là việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là việc xử lý những trường hợp công dân không khai báo y tế đầy đủ, khai báo không trung thực. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn. Nội dung chất vấn của các đại biểu đã được đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo công an, trạm y tế đã trả lời thỏa đáng. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022. Kỳ họp thông qua 4, gồm: Nghị quyết về Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách  năm 2022. Nghị quyết về  chi nguồn dự nguồn dự phòng ngân sách năm 2022. Nghị quyết về việc tổ chức phiên họp thường lệ năm 2022. Nghị quyết miễn nhiệm không tham gia Đại biểu HĐND khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Chia tay các cán bộ chuyển công tác và nghỉ chế độ

Nhân dịp này, HĐND phường trao giấy chứng nhận khen thưởng cho các đại biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái