► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7

Ngày xuất bản: 31/10/2022 1:00:00 CH

Sáng ngày 31/10/2022, Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề). Dự Kỳ họp có các đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Phượng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các đại biểu HĐND thành phố; các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND, các thành viên UBND thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, phường.

 

Quang cảnh Kỳ họp

Tại Kỳ họp các đại biểu đã được thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Đề án thành lập Văn phòng HĐND, UBND thành phố trên cơ sở dừng thí điểm Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố theo Thông báo, Kết luận số 16- TB/TW, ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị và sáp nhập phòng Y tế thành phố vào Văn phòng HĐND, UBND thành phố;

Thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết Đề án thành lậpThanh tra thành phố trên cơ sở dừng thí điểm Cơ quan Kiểm tra, Thanh tra theo Thông báo, Kết luận số 16-TB/TW, ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị;

Thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết Đề án thành lập Phòng Nội vụ thành phố, trên cơ sở dừng thí điểm mô hình cơ quan Tổ chức - Nội vụ theo Thông báo, Kết luận số 16 TB/TW, ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị;

Thông qua tờ trình của UBND thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về điều chỉnh một số nội dung trong Đề án trồng rừng cây đa mục đích tạo cảnh quan môi trường sinh thái và phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021- 2025 định hướng đến năm 2030;

Tờ trình của UBND thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố điều chỉnh dự toán thu, chi Ngân sách thành phố năm 2022;

Tờ trình của UBND thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

 

Cũng tại kỳ họp các Ban của HĐND thành phố đã trình bày các báo cáo thẩm tra về các dự thảo, Nghị quyết theo thẩm quyền. Kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu HĐND thành phố thảo luận, đề xuất các giải pháp trong tổ chức thực hiện các dự thảo Nghị quyết Đề án được trình tại kỳ họp.

 

Trên cơ sở thống nhất các nội dung, các đại biểu đã tham gia biểu quyết thông qua 6 Nghị quyết của HĐND thành phố được trình tại Kỳ họp trên máy tính bảng, tỷ lệ đại biểu tham gia biểu quyết đạt 100%.

 

Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm 4 thành viên của UBND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc Kỳ họp đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, HĐND thành phố đề nghị thường trực HĐND, UBND thành phố khẩn trương thể chế hóa nghị quyết, các quyết định, kế hoạch hướng dẫn cụ thể triển khai thực hiện đảm bảo công khai minh bạch, đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan đơn vị làm tốt công tác hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp.

Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND thành phố, UBMTTQ thành phố, các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, cử tri, Nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp.

Nhiệm vụ đặt ra từ nay đến cuối năm 2022 là rất lớn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao của các hệ thống chính trị, cử tri và Nhân dân thành phố, HĐND thành phố đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cử tri và các tầng lớp Nhân dân thành phố, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết sáng tạo, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó có các Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp lần này để đảm bảo hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Lê Hương - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)