► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội Nông dân thành phố triển khai công trình hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày xuất bản: 22/04/2023 1:55:00 CH

 Sáng ngày 21/4/2023, Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo Hội Nông dân phường Đồng Tâm và các hội viên triển khai công trình phần việc trồng hoa cây cảnh tại tuyến đường tổ dân phố 15 phường Đồng Tâm. Tham gia chương trình có đồng chí Đỗ Minh Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố, Thường trực Hội Nông dân thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân 15 xã, phường và các hội viên Hội Nông dân phường Đồng Tâm.

 

Các lực lượng ra quân trồng cây xanh tạo cảnh quan trên tuyến đường

 

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh tạo cảnh quan

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đồng thời tiếp tục phát động phong trào Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”. Thời gian qua, Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo các cơ sở hội tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và nhân dân tham gia xây dựng những tuyến đường điện “Thắp sáng đường quê”, trồng những tuyến đường hoa, cây cảnh góp phần xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, đô thị sáng, xanh, sạch đẹp; nhân rộng các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường. Nhờ vậy, đến nay thành phố đã có 10 thôn đạt thôn nông thôn mới, kiểu mẫu và các phường cơ bản đạt phường văn minh đô thị.

 

Các đại biểu và nhân dân phường Đồng Tâm tham gia trồng cây xanh trên tuyến đường

 

Cũng để thiết thực lập thành tích hướng tới chào mừng Đại hội, đại biểu Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến được tổ chức vào tháng 6 tới. Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo Hội Nông dân phường Đồng Tâm rà soát các tuyến đường để thực hiện công trình trồng hoa cây cảnh, đồng thời huy động 60 người là cán bộ hội ở 15 xã, phường và lãnh đạo, công chức, hội viên, nhân dân phường Đồng Tâm tham gia đào hố, phát quang cỏ, vệ sinh tuyến đường tại tổ dân phố 15 để trồng 50 gốc cây hoa giấy cảnh với tổng kinh phí 7,5 triệu đồng. Đồng thời giao cho Hội Nông dân phường Đồng Tâm tổ chức quản lý, chăm sóc đảm bảo tuyến đường hoa luôn xanh, sạch đẹp.

 

Các đại biểu và nhân dân phường Đồng Tâm tham gia trồng cây xanh trên tuyến đường

 

Các lực lượng tham gia vệ sinh môi trường tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp trên tuyến đường

Thời gian tới Hội Nông dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các Hội Nông dân cơ sở phát động các phong trào thi đua, triển khai xây dựng các công trình, phần việc thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2023-2028; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia xây dựng và phát triển thành phố Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

 

Lê Hương - Thanh Nghị